Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Bitva o obnovu evropské přírody: těsné vítězství s mnoha ztrátami

2022
Evropská komise (EK) konstatuje alarmující stav evropské přírody a předkládá návrh řešení.

Více než 80 % evropských stanovišť je ve špatném stavu. Evropská komise navrhla 22. června 2022 nařízení o obnově přírody, které má za cíl přispět k dlouhodobé obnově poškozené přírody v pevninských i mořských oblastech v celé EU a dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti. Podle Komise by nový právní předpis přinesl významné ekonomické výhody, neboť každé investované euro by generovalo nejméně 8 eur.

Náhledový obrázek: ilustarční

2023
Evropský parlament obdržel návrh na zamítnutí výše uvedeného návrhu EK.

V reakci na tento silný tlak na zamítnutí vědci, ekologové, průmysl obnovitelných zdrojů energie a další podnikatelské skupiny vyjádřili návrhu Evropské komise na obnovu přírody podporu. Podporu nařízení vyjádřila i celá řada českých nevládních organizací a vědců ve své Výzvě za přírodu.

Více než 6 000 vědců vyjádřilo své znepokojení nad nepřesnostmi a dezinformacemi, které šíří odpůrci zákona o obnově přírody, včetně falešných hrozeb pro potravinovou bezpečnost a zaměstnanost a podpořilo přijetí zákona.

Níže uvádíme rozhořčený dopis renomovaných evropských přírodovědeckých ústavů se žádostí o schválení návrhu Evropské komise:

Vážení ministři a poslanci Evropského parlamentu,
my, přírodovědecké ústavy z Evropy, se na vás obracíme s žádostí, abyste prokázali vedoucí úlohu ve prospěch přírody tím, že budete chránit a obnovovat ekosystémy našeho kontinentu ve prospěch všech.

Jsme znepokojeni, velmi znepokojeni.

Zpráva za zprávou, od regionálních či národních studií až po mezinárodní organizace, jako jsou IPCC a IPBES, hovoří jasně: musíme jednat ihned, a to nejen v oblasti klimatu, ale také v oblasti biologické rozmanitosti, protože obojí je spolu úzce a neoddělitelně spjato. Proto se na vás dnes obracíme.

Stále máme naději, ale toto je naše poslední šance. Abychom mohli čelit přírodním katastrofám a zajistit si budoucnost na Zemi, máme na své straně mocného spojence: přírodu.

Vyzýváme vás, abyste hlasovali pro ambiciózní a silné nařízení o obnově přírody, jak jej navrhuje Evropská komise, a tím respektovali závazky vyplývající z globálního rámce pro biologickou rozmanitost, které jste přijali na 15. konferenci smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti v Montrealu loni v prosinci.

Celý text otevřeného dopisu najdte v Ekolistu 11. 7. 2023:
Ředitelé přírodovědných muzeí a botanických zahrad: Jsme znepokojeni, velmi znepokojeni. Otevřený dopis členům Evropského parlamentu

2023  – jak to dopadlo?

Podrobně, včetně přehledu, jak hlasovali čeští europoslanci (pozn. red.: jako obvykle-  hanba anistum, espéďákům a vykřičeným firmám z ods, lidovců a komančů):
Příroda dnes vyhrála nad politikařením, Evropský parlament podpořil tzv. Zákon na obnovu přírody


Související:

TZ z Evropského parlamentu dne 12. 7. 2023 ZDE.

Související příspěvky