Protihlukové stěny v Klánovicích

Klánovice intenzivně jednají se zhotovitelem, firmou STRABAG, o dodržování projektu protihlukových stěn. „Opakovaně upozorňujeme na místy nekvalitní provedení některých úseků protihlukových stěn, která nesplňují podmínky deklarované vzduchové neprůzvučnosti. Jedná se o již dříve provedený úsek gabionových stěn bez akustické vložky, vzduchové mezery mezi gabiony a průhlednou stěnou a nelogické mezery mezi nástupištěm a spodní hranou betonových soklů betonových stěn provedených zcela v rozporu se schválenou projektovou dokumentací. Požadujeme všechny tyto nedostatky opravit.“ trvá na svém Ing. Karel Horníček, starosta Klánovic, 21.4.2015.

Projektový nákres protihlukových stěn níže, realizace použita jako náhledový obrázek.
Nedostatky byly poprvé zveřejněny na webu Klánovic v lednu 2015 ZDE.

projekt

Související příspěvky