Projevy nenávisti na sociálních sítích: text a video Transparency International, díl sedmý

TI vybrala devět nejpalčivějších témat spojených s digitální komunikací a oslovili jsme odborníky, aby o nich natočili krátký video-blog.

Pro ty, kteří chtějí vědět více, jsme připravili také doprovodný text, který doplňuje a usoustavňuje informace, jež jsou ve videu sděleny, a navede Vás na další zdroje, zajímavé filmy nebo související články.

Díl sedmý: E07 HATE SPEECH. Kateřina Gamal Richterová & Lukáš Houdek

Téma: Hate speech a projevy nenávisti na sociálních sítích namířené proti minoritám a jinakosti

Náhledový obrázek: ilustrační

 

Zprávy z  Transparency International
najdete v ON pod stejnojmenným štítkem

Související příspěvky