Blíží se výročí klánovického referenda o našem lese. Co se změnilo od roku 2009?

Vzpomínáte na listopad v roce 2009? V Klánovicích se konalo referendum (zápis a výsledky: 323. Referendum ), v němž klánovičtí občané rozhodovali i za újezďany, úvalany a všechny návštěvníky Klánovického lesa o jeho budoucnosti. Výsledek referenda byl zcela jasný – účastnilo se 62 % občanů a většinou 80% hlasů stavbu golfu zamítlo.

Investor  golfového areálu, společnost FGRP, referendum přesto napadnul a teprve soud potvrdil jeho platnost – info ČT z roku 2009 ZDE.

Celou anabázi ohrožení našeho lesa stavbou golfiště v jeho srdci (2005 – 2013) najdete na webu spolku Újezdský STROM ZDE, který spolu s Občanským sdružením za Klánovický les, Otevřenými Úvaly, dalšími organizacemi i jednotlivci, odborníky i laiky z celé republiky dotáhnul „případ Klánovický les“ až do konce. Posledního února 2013 změnilo pražské zastupitelstvo územní plán Prahy a napravilo tak předchozí změnu, která stavbu golového areálu umožňovala.

V poslední etapě „boje o les“ se připojily i újezdská a klánovická radnice, jejíž nová vedení po volbách v r. 2010 jasně deklarovala zájem o zachování lesa.

Po volbách v roce 2014 se tento zřetelný politický závazek rozmlžil jak v Újezdě, tak v Klánovicích. V Újezdě se s objevením zastupitelů za hnutí ANO a Pro Prahu zrodila touha vystavět si místo kusu lesa betonový pomník P+R parkoviště, či parkovacího domu, který by kromě obětování lesa dal újezdské dopravě smrtelnou ránu. A v Klánovicích se po odvolání Ing. Horníčka z funkce starosty stal novým starostou někdejší vlivný zastánce stavby golfového areálu MUDr. Ferdinand Polák z ODS. Primátor Bém, ministr Vondra a ministr Gandalovič z tehdejší všemocné ODS, poslanec a předseda pražské ODS Boris Šťastný, náměstek na ministerstvu zdravotnictví a člen pražské ODS Ferdinand Polák – to jsou jména, která jsou zatnutá nejen do desítek skácených stromů v okolí načerno rekonstruované klubovny FGRP, ale i do lidské paměti. Vlivové vazby a soustředěný politický i osobní tlak (nejen) těchto tehdy velmi mocných politiků na stavbu areálu hřiště, příjezdových cest, parkovišť, ubytovacích a pomocných budov v chráněném pražském lese, byl enormní.

Takže  – není radno spouštět náš les ze zřetele. Zasluhuje si nejen naši lásku a péči, ale též zájem o to, aby tu vůbec byl…Varováním, že existence lesa v současné podobě a rozloze není tak samozřejmá, je letošní zamítnutá snaha o připomenutí závazku klánovického referenda současné klánovické politické reprezentaci:

Výše uvedný návrh, který v polovině roku 2017 přednesla zastupitelka Mgr. Starčevičová, byl Radou MČ Praha – Klánovice zamítnut. Zdůvodnění zamítnutí uvádí radní Svobodová (Spolu pro Klánovice) v Klánovickém zpravodaji 10/2017:

Vzhledem k tomu, že za klánovického starostu si současné nejsilnější volební uskupení Spolu pro Klánovice vybralo právě MUDr. Poláka z ODS, který byl po významně pro-stavebním úsilí ve prospěch golfového hřiště jinak zcela bez politické podpory, je tento postoj Rady MČ Praha – Klánovice velmi znepokojivý.

náhledový obrázek: ilustrační pixabay

Shrnutí historie ohrožení Klánovického lesa 2005-2013, zpracované organizací Arnika : https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylesversusgolfjakoprikladovastudievpublikaciarniky

 

 

Související příspěvky