Prezident republiky je „prvním občanem“, který má hodnoty ústavy reprezentovat, sám o ně usilovat a ostatní občany k nim vést

Miloš Zeman si objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané dali hlas. „Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých nerespektuje,“ uvedl provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník. Zeman jako prezident podle něj své spoluobčany k ušlechtilému jednání nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje tím, že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy.

K PREZIDENTSKÝM VOLBÁM V LEDNU 2018

V preambuli ústavy České republiky se občané hlásí k ušlechtilým hodnotám minulosti i současnosti, na nichž je možné naši zemi budovat, a prohlašují, že jsou odhodláni toto dědictví střežit a rozvíjet.

Tatáž ústava stanovuje, že prezident je hlavou státu (čl. 54, 1). Prezident republiky je tedy v jistém smyslu „prvním občanem“, který má hodnoty zmíněné v preambuli ústavy reprezentovat, sám o ně usilovat a ostatní občany k nim vést.

Přijímané hodnoty se prakticky uplatňují, když je společenský život a osobní jednání utvářeno ctnostmi. Základní společenské ctnosti – pravda, spravedlnost a svoboda – jsou zaměřené k dobru společnosti. Těmto ctnostem vévodí láska a vytváří mezi lidmi společenské či občanské přátelství. Kompendium sociální nauky církve učí: „Hodnoty pravdy, spravedlnosti a svobody pramení z vnitřního zdroje lásky. Lidské soužití je spořádané, bohaté na dobro a odpovídá lidské důstojnosti, když se zakládá na pravdě; když se naplňuje podle spravedlnosti, tedy ve skutečném respektování práv a ve věrném plnění patřičných povinností; když se uskutečňuje ve svobodě příslušející důstojnosti lidí, kteří jsou vedeni požadavky rozumem obdařené přirozenosti k tomu, aby na sebe brali odpovědnost za své vlastní jednání; když je oživováno láskou, která člověku dává pociťovat potřeby a požadavky druhého jako své vlastní a která prohlubuje sdílení duchovních hodnot i péči o materiální potřeby. (KSN, č. 205)“

Politické společenství nutně zahrnuje různost názorů lidí, kteří ho tvoří. Aby se vlivem názorové rozdílnosti společnost nerozpadla, musí přijímat základní společenské hodnoty a mít takovou autoritu, která by usměrňovala úsilí všech občanů k uskutečňování obecného blaha, a to především jako mravní síla opírající se o svobodu a o vědomí odpovědnosti za přijaté povinnosti a úkoly. (Srov. Gaudium et spes, č. 74) Česká republika měla v minulosti v úřadu prezidenta osobnosti, které se přes všechny kontroverze a rozdílnosti názorů dokázaly takovými autoritami stát a v rozhodných chvílích dokázaly povýšit obecné dobro společnosti nad své vlastní.

Miloš Zeman během pěti let svého prezidentského mandátu ukázal, že pravdu nepokládá za skutečně důležitou, že spravedlnosti si neváží a že svobodu druhých nerespektuje. Miloš Zeman jako prezident své spoluobčany k ušlechtilému jednání nevede, ale naopak svými vystoupeními základní občanské ctnosti zpochybňuje tím, že v lidech probouzí nízká hnutí a sobecké zájmy. Tímto způsobem usiluje víc o svou vlastní levnou politickou popularitu, než o skutečné dobro společnosti založené na ctnostech. Nelze tedy říct, že by Miloš Zeman jako prezident byl mravní silou, která mezi lidmi podporuje a rozvíjí občanské přátelství. Věřící křesťan navíc nemůže nechat bez povšimnutí, že navzdory svým prohlášením Miloš Zeman využívá snad každou příležitost, aby církev znevážil a pošpinil.

Vzhledem k tomu, že Miloš Zeman znovu kandiduje na úřad prezidenta a že mu předvolební průzkumy přisuzují velkou podporu, měli by si křesťané o to víc uvědomit, jak důležitý bude každý odevzdaný hlas. Když dlouhodobě sledujeme působení současného prezidenta a jeho okolí, vyplývá z toho, že si Miloš Zeman objektivně nezaslouží, aby mu upřímní křesťané a vůbec všichni lidé, kteří vyznávají morální rozměr politiky, při nadcházejících prezidentských volbách dali svůj hlas. I při tomto omezujícím vymezení zůstává dostatečně velký prostor pro svobodný výběr takového uchazeče o prezidentský úřad, který jako hlava státu bude mravní autoritou usilující o společenské ctnosti a o ducha občanského přátelství.

Především tedy vybízím, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za krále a za všechny, jimž je svěřena moc, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve

vší zbožnosti a důstojnosti. 1Tim 2, 1-2

Milí členové dominikánské rodiny, všechny vás zvu, abychom se – pobízeni slovy sv. apoštola Pavla – spojili v modlitbě za dobrou volbu prezidenta České republiky. Přidejte se prosím k novéně, která bude spočívat v každodenní modlitbě litanií k Duchu Svatému ve dnech od 3. do 11. ledna 2018.

fr. Benedikt Mohelník OP provinciál
Zdroj: Christnet zprávy 2.1.2018

„..Generální sekretář Ekumenické rady církví a duchovní Starokatolické církve Petr Jan Vinš ČTK sdělil, že věřící volič by měl při výběru prezidentského kandidáta se vší vážností uvažovat o hodnotách bytostně křesťanských, jakými jsou pravda a vytváření pokoje mezi lidmi dobré vůle. „Osobně se domnívám, že současný prezident v tomto ohledu dlouhodobě selhává, a nedokážu si představit, že bych mu s čistým svědomím mohl dát v nadcházející volbě svůj hlas,“ uvedl…

Změnu na Hradě by chtěl i biskup Starokatolické církve v Česku Pavel Benedikt Stránský. „Nechce se mi na pravdu a slušnost u prezidenta rezignovat a svým hlasem chci vyjádřit přesvědčení, že změna bude užitečná,“ sdělil v tiskovém prohlášení…

Dlouhodobý Zemanův kritik, kněz a filozof Tomáš Halík ČTK sdělil, že naprosto souhlasí s Mohelníkovým vyjádřením.

„Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ uvedl. Zeman podle Halíka soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, „vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí, dával občanům špatný příklad, činil nás nevěrohodnými v očích našich spojenců“. celý článek na Forum24, 5.1.2018, zde.

 „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To však není pravda a není to dobrá cesta.“

„…Nikdo z nás nemůže prohlásit: „To se mne netýká, protože vládnou ti druzí…“. Nikoliv, jsem zodpovědný za jejich vládu a musím se co nejvíce vynasnažit, aby vládli dobře. Musím se také co nejvíce účastnit politického života, nakolik je to pro mne možné. Podle sociální nauky církve je politika jednou z nejvyšších forem milosrdné lásky, protože je to služba obecnému dobru. Nemohu si tedy před ní umýt ruce. Každý z nás jí musí něco věnovat.

…Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl vládnout…„Dávejme tedy to nejlepší, co máme – nápady, podněty, avšak zejména modlitbu. Modleme se za naše vládce, aby nás dobře spravovali, aby vedli naši vlast, náš národ a také celý svět kupředu, aby vládl mír a společné dobro“, zakončil Svatý otec své ranní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Pastorace 8.1.2018 zde, homilie sv. otce Františka ze dne 16.9.2013, zpracováno podle webu České sekce Radio Vaticana

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

Vaši čeští a moravští biskupové

V Praze dne 5. ledna 2018

 

Informace, pozvánky, názory k volbám prezidenta
v ON pod štítkem Prezidentské volby 2018

Související příspěvky

2 komentáře

 • Zita Kazdová

  Děkujeme za komentář. Připomínáme, že autorem citovaný zdroj patří do databáte kremelských ozvěn v Česku. Pro ON nejsou zdroje uvedené v databázi http://neovlivni.cz/category/ruska-stopa/rusko-databaze-a-z/ žádným způsobem relevantní a zcela se od nich distancují.
  Zita Kazdová, ON

 • Nastesti ne vsichni katolici, jsou fascinovani touto vlnou dekadence a jak uvadi rukojmi.cz:
  ———————————————————————————————————————————–
  Jak se ukazuje, zdaleka ne všichni křesťané byli z vyhraněného Mohelníkova prohlášení nadšeni. Hlasitě se kupříkladu ozval absolvent katolické teologické fakulty Antonín Malach.

  Ten napsal nejen naší redakci, která kromě jiných Mohelníkovo antizemanovské prohlášení zveřejnila, ale svůj ostrý nesouhlas adresoval též samotnému šéfovi českých dominikánů a rovněž pražskému arcibiskupství.

  „Vážený otče provinciále! Děláte církvi ostudu. Váš řád zde po staletích působil jako strážce katolických hodnot. A vy si dovolujete podle napadat našeho prezidenta, jediného z kandidátů, který je pro křesťana volitelný. I vy patříte k těm, kteří si o voličích pana Zemana nejspíš myslí, že jsme lůza, a o panu prezidentovi nehorázně lžete. Máte štěstí. Katolíci se modlí za vás a podobné halíkovce modlitbou ‚odpusť nám naše hříchy a uveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují‘. Zamyslete se nad svým nekřesťanským postojem,“ napsal katolický učenec Benediktu Mohelníkovi.
  ———————————————————————————————————————————–

  je bohuzel ironii osudu, ze clovek, ktereho jsem vzdy povazoval za bezcharakterniho karieristu, je dnes jedinou nadeji na zachovani krestansko-zidovskych principu v nasi zemi, na kterych uz stoji po staleti, zatimco jeho protikandidati, jsou jen PR „vytunene“ loutky globalni moci, ktera rozklada Evropu pomoci hord muslimskych najezdniku, jako rakovina. Nevim, cemu to slouzi. Jestli to jen neni nejaky nesmyslny kult „pana zla“, kteremu mame byt obradne obetovani, ale jedine co vim urcite, ze tomuto pomahat nechci. Proto budu volit M.Zemana, prestoze mi vzdy byl krajne nesympaticky, za sveho Presidenta.

  PS – podle K.Marxe – „svoboda je objektivne poznana nutnost konani“ :-(