Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Tisková zpráva k situaci v MČ Praha 21 – 25.11.2015

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o tom, že i po mimořádném jednání zastupitelstva dne 23.11.2015, zůstává naše městská část v „provizoriu“ a ani na tomto jednání nebylo zvoleno nové vedení.
Zastupitelé prodloužili mé pověření k výkonu funkce starostky a to do termínu řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21, tj. do 14.12.2015.
V současné chvíli jsme opět v situaci, kdy městská část má statutárního zástupce, tj. pověřeného člena zastupitelstva k výkonu funkce starosty, ale nemá Radu MČ. Funkci rady tedy bude i nadále vykonávat zastupitelstvo.
Tímto se velmi omlouvám všem občanům Újezda nad Lesy i našim úředníkům, jimž by tato situace mohla působit problémy. Snažíme se vše rychle vyřešit, probíhají vyjednávání a já pevně věřím, že do roku 2016 již naše městská část vstoupí s novým stabilním vedením, které ji povede k prosperitě a klidu.
Termín příštího řádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 je 14.12.2015 v 16 hodin.
V Praze dne 25.11.2015
Ing. Šárka Zátková, pověřená výkonem funkce starostky

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5431-tiskova-zprava-k-situaci-v-mc-praha-21-25-11-2015

Související příspěvky