Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Předběžný harmonogram evropských dotací

Uvažujete o žádosti o dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů?
V programovém období 2014 – 2020  je povinné zveřejňování harmonogramu výzev zpravidla vždy na následující rok. V současné nejistotě o tom, zda Česká republika vůbec dokáže evropské fondy pro dané období obhájit a získat, je velmi užitečný web s aktuálními informacemi. Nyní jsou na něm zveřejněny okruhy, ve kterých je možné již rozmýšlet a připravovat projekty.  Jedná se o Podnikání a konkurenceschopnost, Dopravu, Životní prostředí, Technickou pomoc ale třeba i Rybářství aj. Předběžný harmonogram výzev, včetně informací o tom, jak dotaci získat, najdete na webu http://dotaceeu.cz ZDE

náhledový obrázek: Rybník Návesný v Českých Budějovicích po revitalizaci s cílem obnovit retenční schopnost krajiny, snížit možnost vzniku a dopady povodňových situací, zlepšit samočistící schopnost zadržené vody a zvýšit biodiverzitu lokality. Dotace: Státní fondu ž.p. a Evropský fond pro regionální rozvoj, info o projektu ZDE.

Související příspěvky