Členové politických stran a kandidáti do místních voleb pracují na ÚMČ Praha 21

Jako zastupitele mě samozřejmě zajímají informace z úřadu i Újezda nad Lesy. Myslím, že podobně smýšlejí i ostatní zastupitelé. Pravidelně sleduji webové stránky, snažím se sledovat zápisy z RMČ a snažím se účastnit jednání 2 komisí, ve kterých jsem členem. Informace jsou šířeny pravidelně oficiálními kanály ale, být u „zdroje“ je přeci výhodnější.

Minulý týden jsem byl při návštěvě úřadu opět překvapen, co se již zase na úřadě všeobecně ví, o čem se hojně diskutuje a tedy, co nás zastupitele asi (protože oficielně nic nevíme) čeká na dalších jednáních zastupitelstva. Má to samozřejmě dopad i na naše rozhodování,  protože na oficiálním jednání jsme někteří konfrontováni ze situací, kdy jiní již ví a mají dokonce prodiskutováno a promyšleno a tím i jasno……

Jako Svobodní nemáme nikoho v podatelně ( ODS, ČSSD ), mezi vedoucími odboru ( ODS, Pro Prahu ), z našich řad není tajemník úřadu ( ČSSD ). ANO 2011 již  zavedené praktiky ostatních stran dohání a první kukačku do hnízda v úřadě již usadil………………….

Není proti zákonu aby, zaměstnanec úřadu byl členem politické strany a může i kandidovat. Otázkou je jak po volbách bude nestranně vykonávat svou funkci a je jedno, zda je v opozici či koaličně vládne. Řešení situace v současnosti nevidím, jen si myslím, že je potřeba na tento problém upozornit, aby i občané věděli, které politické zájmy mohou být na úřadě MČ důležité.

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., zastupitel za Svobodné, 10.4.2015

Otištění tohoto příspěvku bylo odmítnuto Újezdským zpravodajem 5/2015.
Redakce ON do přijatého textu nijak nezasahuje a uvádí jej v rubrice NÁZOR.
Články v této rubrice vyjadřují názor autora, nikoli nutně názor redakce.

Související příspěvky