Přečíslování linek MHD BUS v MČ Praha 21

Koncem března 2017 byla MČ Praha 21 informována zástupci spol. ROPID o nezbytnosti přečíslovat stávající linky MHD BUS. Jedná se o nutný proces, který probíhá na území HMP v rámci integrace dopravy se Středočeským krajem. Je nutné upozornit, že nedojde k zásahům do jízdních řádů, žádná linka v MČ Praha 21 neubude a nebudou měněny trasy. Přečíslování se týká BUSů č. 251 až 269 s účinností od 29.4.2017.Přehledná tabulka stávajícího a nového označení autobusových linek ve východní části Prahy:

Stávající označení

Nové označení

Trasa

251

211

Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník

260

210

Nádraží Klánovice – Netušilská

261

221

Černý Most – Klánovice

262

212

Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí

263

208

Depo Hostivař – Bezděkovská

266

229

Depo Hostivař – Královice

269

209

Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Uhříněves

Podařilo se vyjednat zavedení nové linky č. 239 za původní l. 109 od 01.09.2017 a bude se jednat o „rychlolinku“. Opět bez přestupů v Dolních Počernicích spojí naší MČ s Palmovkou a zpět. Čili cestující budou moci nastupovat ve všech zastávkách v MČ P21, další zastávkou bude Spojovací a poslední na Palmovce. Po třech měsících provozu bude provedeno vyhodnocení vytížení linky.
Školní linky 562, 564 budou přečíslovány také až od 01.09.2017 a ponesou nové označení č. 262, č. 264. Zástupci spol. ROPID budou v předstihu kontaktovat ředitele ZŠ a dohovoří se na způsobu informování rodičů a dětí.
Děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5959-precislovani-linek-mhd-bus-v-mc-praha-21

Související příspěvky