Kola pro Afriku: charitativní sbírka jídních kol pro africké děti pokračuje

Posíláme pozdravení do všech Zdravých měst, obcí a regionů v ČR,

jelikož jsem sama byla dlouhodobě koordinátorkou PZM a MA21 v Kopřivnici vím, že Vás všechny čeká kampaň Evropský týden mobility a Evropský den bez aut.
Nyní pracuji v obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku a napadlo mě propojit naše úsilí a snažení, možná nejen v rámci této kampaně.

https://lh5.googleusercontent.com/nHRruHhPMNYRqyAJz8BhpGXWb_ketYefA5w2aZen5BE2c3NTOth3UzPwCbbh2YKzvPVRg_SxYcLBPLXDFb_Td5l1ey3b9pxSrBunbkzy5o8qhKBfjtCGoxKO0O157X4XGQTQJvLkwwzJCCTBVA

Našim posláním je prostřednictvím dobrovolné iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří dosažení celkové gramotnosti dětí, tím zvýší možnost jejich pracovního uplatnění i jejich občanský status. Naše aktivity pak pomáhají nejen v Gambii, kam kola vozíme, ale i u nás v ČR (zprostředkování práce dlouhodobě nezaměstnaným, spolupráce při resocializaci vězňů, iniciace dobrovolných aktivit komunit a dobročinnosti u jednotlivců, „recyklace“,…). Dle mého soudu jde v celé své škále o ukázkový udržitelný projekt, který naplňuje všechny pilíře udržitelnosti, jak po stránce environmentální, společenské i ekonomické.  A je proto na snadě možná spolupráce se Zdravými městy, obcemi i regiony u nás.

Zapojení a spolupráce Vašich měst, obcí i regionů může být:

– jednorázové (uspořádání jednorázové sbírky kol, cyklonářadí aj. potřeb nebo uspořádání benefiční akce – běhu, cyklojízdy, aj. v rámci kampaní)

– nebo dlouhodobé (zabezpečení průběžné, celoroční sbírky na sběrných dvorech či jinde.).

Iniciativě a nápadům se meze nekladou. V každém případě se může jednat o zajímavé zpestření Vašich aktivit, které na akce přitáhne občany, kteří by možná normálně nepřišli. Zároveň se Vaše město, obec, či region  může stát součástí společensky prospěšného mezinárodního projektu.

https://lh6.googleusercontent.com/Ha9cn2tdgE_n7Ty2byu1LGNrtsGQ27IorCmX89kLgipMiE2yyD_ihNzXDFEmPFmquEtxa8GTcHuFkxRIARB6y58H7zH_m0h2jAkcqp5bZ8pCXQRw1tJRXNnqFMjyp8qCeeqb3OppB-FeNuy0lQ

 

Se spoluprací se samosprávami máme dobrou a dlouholetou zkušenost a ony snad také s námi.

Pokud se pro spolupráci rozhodnete, poskytneme Vám samozřejmě podporu. Poskytneme Vám potřebné materiály či grafické odklady pro propagaci, drobné pozornosti pro dárce. Nebo Vám poskytneme potřebné podklady a informace pro jednání s orgány samospráv a Vašimi kolegy na úřadech.

Více informací naleznete na našem webu nebo v přiloženém letáku a tiskové zprávě.

Vybrané spoty a reportáže jsou ke shlédnutí zde  

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat.

 

Těším se na spolupráci

Radka Filipíková (dříve Chalúpková)

Koordinátorka / Coordinator
Kola pro Afriku o.p.s. / Czech bikes for Gambian Schools

Tel.:         +420 603 883 509 (9:00 – 14:00)

Email:      radka.filipikova@kolaproafriku.cz

Address:  Závodní 2006/101, 700 30, Ostrava, Czech Republic

Web:        www.kolaproafriku.cz

 

 

kola pro afriku_TZ2016

 

 

 

Související příspěvky