Pražské stavební předpisy se PROSTĚ nehodí…

„Namísto nastavení přísných a jasných pravidel pro výstavbu v hlavním městě, tzv. Pražských stavebních předpisů, které jsem půl roku úspěšně prováděl přípravným procesem, jenž vyvrcholil v létě vypořádáním dvou a půl tisíc připomínek pražských městských částí i Ministerstva pro místní rozvoj, schválila faktická koalice ANO a ČSSD dnes pokoutně spíchnutý návrh předložený primátorkou Adrianou Krnáčovou. Zrušila zároveň veškerá předchozí usnesení ke stavebním předpisům i z éry Tomáše Hudečka, tedy i přechodná ustanovení, která upravovala způsob posuzování stavebních projektů na stavebních úřadech v době změny těchto předpisů, čímž způsobuje naprostý chaos v rozhodování a také obrovské ekonomické ztráty investorům, kteří mohou všechny projekty podané podle Pražských stavebních předpisů až dosud zcela zahodit.

Dnešní výroky primátorky Adriany Krnáčová na mou adresu v souvislosti s Pražskými stavebními předpisy jsou účelové a zcela lživé. Postupoval jsem zcela v souladu s jednomyslně přijatými usneseními Rady hlavního města Prahy. Připravil jsem dohromady s Institutem plánování a rozvoje návrh nového znění předpisů, úspěšně jej přes letní dovolené provedl připomínkovým řízením. Zhruba měsíční skluz v celkově více než ročním procesu schválení nového předpisu vznikl vždy na straně koaličních partnerů, kteří se nebyli schopni s problematikou průběžně seznamovat. Lhůta daná Ministerstvem pro místní rozvoj na zjednání nápravy však ohrožena nebyla. Tu naopak ohrozila Krnáčová tím, že dnes do procesu zcela svévolně zasáhla.

Podle vyjádření Krnáčové v médiích připravil text předpisu odsouhlaseného dnes proti hlasům Trojkoalice „její sekretariát“, což je úplný výsměch odbornosti a transparentnosti. Kdo a s jakými cíli návrh připravoval? Znění je kompilátem splácaným ze všech předešlých verzí i jejich úpravou a řadu otázek řeší zcela neurčitě, čímž vytváří prostor pro svévolný výklad a tím pro korupci. S návrhem nebyli zástupci Trojkoalice předem seznámeni a Krnáčová tak porušila všechna magistrátní pravidla pro předkládání materiálů do Rady hlavního města Prahy. Opakovat se bude připomínkové řízení u městských částí a město nestihne předpis předložit Ministerstvu pro místní rozvoj před zahájením vypořádávání připomínek k novele stavebního zákona, čímž ohrožuje zachování výjimky mít vlastní stavební předpis. Ministerstvo toto ustanovení navrhuje ze zákona vypustit.

A možná to je právě cílem celého „zásahu“ primátorky. Neboť předpis, který jsem ve spolupráci s odborníky z Institutu plánování a rozvoje připravil a předložil, byl přísnou, ale jasnou regulací, která nepochybně mnoha developerským záměrům nemohla vyhovovat. Vypuštěny z návrhu jsou tak například tzv. plánovací smlouvy, které měli umožnit zapojení soukromých investorů do výstavby veřejné vybavenosti, jako jsou komunikace, kanalizace, veřejná doprava, parky atp. Toto opatření by zvýšilo náklady soukromých investorů a ušetřilo městu. Jednání klubu Trojkoalice bezprostředně po skončení Rady hlavního města Prahy se shodlo na dalším postupu. Připravíme výčet sporných otázek ve fungování koalice, který projednáme v následujících dnech ve vedení krajských organizací Strany zelených, KDU-ČSL a STAN v Praze a předložíme koaličnímu jednání K9.

Osobně považuji situaci v koalici za neudržitelnou: změny se nekonají, staré projekty a praktiky pokračují, Trojkoalice je přehlasovávána faktickým spojenectvím přátel starých pořádků ANO a ČSSD a tak pouze přihlížíme politice „zažít město stejně“.“

Vyjádření náměstka primátorky Matěje Stropnického (Trojkoalice/SZ) k situaci s Pražskými stavebními předpisy a v koalici v hlavním městě Praze. V Praze, dne 11. srpna 2015.

zdroj: Pražské stavební předpisy INFO

Archiv článků o PSP v ON:

Vyjádření městských částí k návrhu Novely Pražských stavebních předpisů

Pražské stavební předpisy – politický komiks s otevřeným koncem. Připomínkujte je!

Pražské stavební předpisy schváleny, nyní je čeká připomínkování v MČ

Naděje pro regulaci pražské stavební džungle

Související příspěvky