Pražské stavební předpisy – politický komiks s otevřeným koncem. Připomínkujme je!

Připomínkujte Pražské stavební předpisy!
Všechny informace a dokumenty najdete přehledně na IPR Praha  ZDE.

Návrh novely PSP se projednává od 11. června do 10. července 2015 včetně.

Doručení připomínek je možné elektronicky na adresu psp@ipr.praha.eu
doručení vám IPR automaticky potvrdí,
případně písemně na adresu:

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00
Označené zkratkou „PSP

nejpozději 10. července 2015

Novela nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), dále jen PSP je zjednáním nápravy ve smyslu bodu II. rozhodnutí MMR čj. 830/2015 z 16. ledna 2015.

http://www.iprpraha.cz/

Pro oživení paměti a souvislostí doporučujeme košatý článek PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY
na stránkách:

logo

Pohled Auto*Matu na koncept novely PSP jako na krok správným směrem s výhradou k přehnaným požadavkům na parkovací stání ZDE.

Ke stažení

Související příspěvky