Praha se zavázala k přizpůsobení hlavního města na změny klimatu

Hlavní město Praha se v roce 2016 připojilo k iniciativě Evropské unie Mayors Adapt a zavázalo se vypracovat strategii přizpůsobování změně klimatu.

Praha se stala členem celoevropské iniciativy s cílem přizpůsobování se probíhajícím změnám klimatu poté, co byl na základě usnesení Rady hl. m. Prahy primátorkou Adrianou Krnáčovou podepsán přístupový dokument Mayors Adapt. Město se tímto krokem zavázalo vytvořit do ledna 2018 vlastní adaptační strategii. Hlavními nositeli tohoto úkolu jsou Odbor ochrany prostředí a Institut plánování a rozvoje, které již zahájily konzultace a spolupráci s dalšími odborníky z veřejného i soukromého sektoru.

Z přistoupení hl. m. Prahy k iniciativě Mayors Adapt dále vyplývá závazek pravidelně sledovat a hodnotit proces a průběh adaptačních opatření a vypracovat pravidelné hodnotící zprávy. Vše probíhá pod dohledem radní pro životní prostředí Jany Plamínkové.

„V přistoupení hlavního města k iniciativě Mayors Adapt vidím veliký potenciál k řešení klimatických změn, jako jsou vlny horka, povodně a nedostatek srážek, které Prahu potrápily nejvíce. Zároveň jde Praha dobrým příkladem pro další města v České republice, které by připojení se k iniciativě a vytvoření vlastních adaptačních strategií mohlo inspirovat,“ uvedla radní Plamínková.

Praha tak po vzoru dalších evropských metropolí dala jasně najevo, že jí otázka změny klimatu není lhostejná a přizpůsobení se těmto procesům považuje za klíčové k udržení a posílení kvality života a životního prostředí na svém území.

Mayors Adapt je celoevropská iniciativa realizovaná jménem Evropské komise, jejímž cílem je zapojit města a podpořit je v přizpůsobování se změně klimatu. Byla spuštěna v březnu 2014 v rámci Paktu starostů a primátorů, stěžejní evropské iniciativy zaměřené na aktivní zapojení měst do zmírňování změny klimatu. Mayors Adapt rozšiřuje činnosti, kterým se již města věnují v rámci Paktu starostů a primátorů, a podněcuje je k uceleným a jednotným krokům v oblasti změny klimatu. V současnosti čítá iniciativa 149 signatářů z 25 zemí a zdůrazňuje tak reálnou potřebu přizpůsobování měst na lokální úrovni. Výčet signatářů zahrnuje několik hlavních měst (Kodaň, Madrid, Lisabon, Stockholm, Dublin, Bratislava, Reykjavík), velké metropole i malé obce a další se stále připojují.

zdroj: NSZM, převzato z Praha.eu

náhledový obrázek: ilustrační_zelená architektura

Související příspěvky