Provoz veřejného osvětlení, hlášení poruch v HMP od 01.ledna 2017

Předáváme zkrácenou informaci HMP:
Provoz veřejného osvětlení v Praze zajistí TRADE CENTRE PRAHA
Od 1. ledna 2017 zajišťuje provoz veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy společnost TRADE CENTRE PRAHA ve spolupráci se společností PREdistribuce. Ta bude provozovat dispečink, odstraňování poruch a havárií veřejného osvětlení.
Kontaktním místem pro příjem hlášení o poruchách na veřejném osvětlení je dispečink PREdistribuce na telefonním čísle 224 91 51 51.
Kompletní info: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/provoz_verejneho_osvetleni_v_praze.html

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5861-provoz-verejneho-osvetleni-hlaseni-poruch-v-hmp-od-01-ledna-2017

Související příspěvky