Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na pokračování přerušeného jednání ZMČ Praha 21 na pondělí 29. 6. 2015

Vážení občané,
starosta MČ Praha 21 svolává:
pokračování přerušeného jednání ZMČ Praha 21 na den 29. 6. 2015 /pondělí/ od 8:00 hod do velké zasedací místnosti v budově ÚMČ Praha 21
Program:1. Zahájení jednání – projednáno dne 22. 6. 20152. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru – projednáno dne 22. 6. 20153. Schválení programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 – projednáno dne 22. 6. 20154. Kontrola plnění usnesení – staženo dne 22. 6. 20155. Schválení zápisu ZMČ2 ze dne 15. 12. 2014 a ZMČ3 ze dne 23. 3. 2015 – projednáno dne 22. 6. 20156. Stavba kanalizace a související dopravní opatření – projednáno dne 22. 6. 20157. Průběžná zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 21 projednáno dne 22. 6. 2015 – projednáno dne 22. 6. 20158. Zápis z jednání Finančního výboru č. 3 ze dne 18. 3. 2015, zápis z jednání Finančního výboru č. 4 ze dne 25. 5. 20159. Rozpočtová opatření 1-3, 6-21, 25-27, 2910. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 21 za rok 201411. Závěrečný účet MČ Praha 21 za rok 201412. Plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. čtvrtletí 2015 13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 171/1 v k.ú. Újezd nad Lesy včetně stavby komunikace do majetku Hl. m. Prahy se správou pro MČ Praha 2114. Darování pozemku pod komunikací č. parc. 97 v k.ú. Újezd nad Lesy15. Navýšení měsíční odměny neuvolněným zastupitelům 16. K rozhodnutí RMČ Praha 21 č. RMČ17/272/15 o odvolání Mgr. Miroslava Kurky z funkce ředitele Masarykovy základní školy17. K návrhu finanční podpory školního pedagogického pracoviště při MZŠ Újezd nad Lesy pro jeho zachování18. Zveřejnění výroční zprávy o činnosti úřadu za rok 2014 tak jak byly pravidelně publikovány výroční zprávy za jednotlivé činnosti a oblasti působnosti odborů ÚMČ (zpráva za rok 2011 – 58 stran, 2012 – 94 stran a 2013 – 111 stran)19. Soupis majetku MČ Praha 21 a jeho zveřejnění na webu MČ Praha 2120. Podání informace o žalobě na 62 mil českých korun – žaloba od společnosti Spirit Finance 21. Podání informace z rady MČ – o záměrech s polyfunkčním domem Level

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5216-pozvanka-na-pokracovani-preruseneho-jednani-zmc-praha-21-na-pondeli-29-6-2015

Související příspěvky