Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Naši městskou část navštívila náměstkyně MVČR

Dne 24.6.2015 navštívila naši městskou část náměstkyně MV ČR paní Mgr. Jana Vildumetzová. Přesto, že schůzka byla krátká, probrali jsme ve složení pan starosta Růžička, paní radní Punová, pan tajemník Saitz a koordinátorka MA21 paní Ponicová, několik aktuálních problémů týkajících se úřadu ve vztahu k MVČR. První okruh se týkal výdeje osobních a cestovních dokladů ve vztahu k personálním, prostorovým a časovým možnostem úřadu. Požadavkem MV je zvýšit kapacitu pracoviště v nadcházející m období očekávané výměny občanských průkazů a změny při vydávání cestovních dokladů, kdy se předpokládá, že i přilehlé obce Středočeského kraje budou žádat o cestovní doklady u nás, protože to mají nejblíž. Na situaci už se připravujeme rozšířením kombinovaného pracoviště tak, aby nevznikaly při náběru dokladů a jejich výdeji fronty. V této věci čekáme na posouzení prostorových možností pracovníky MV. Pan tajemník se paní náměstkyně dotázal , zda ví, v jakém stádiu je návrh na změnu volebního zákona do zastupitelstva hl. m. Prahy. Bohužel návrh na změnu voleb z obecních na krajské neprošel a v příštích volbách zase budeme muset řešit obrovské plachty a počítání. Třetí řešený problém byla neschopnost zdejší pošty zajistit roznos Újezdského zpravodaje. Paní náměstkyně má s tímto problémem osobní zkušenost z doby svého starostování a dala nám návrhy jak situaci řešit svépomocí. Nicméně přislíbila, že špatné doručování nechá prošetřit. Posledním okruhem byl zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kdy jsme se dověděli o připravovaných změnách, které by měly poskytování informací zjednodušit. V této souvislosti jsme pohovořili i o kverulantech, kteří zákona zneužívají k účelovému zatěžování úřadu. Vzhledem k časové tísni jsme již nestačili projednat náš kamerový systém, který nechce Policie ČR ani MP převzít pod svou správu a tím není možné ukládat záznam. Paní náměstkyně nás na závěr vyzvala, abychom v případě nejasností při výkladu zákonů používali bezplatnou právní poradnu MV, jejíž stanoviska mohou naši práci usnadnit. Celá schůzka proběhla v srdečném a přátelském duchu. Děkujeme paní náměstkyni za milou návštěvu a přejeme jí mnoho zdaru v její práci.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5217-nasi-mestskou-cast-navstivila-namestkyne-mvcr

Související příspěvky