1. listopad – Svátek všech svatých

„Prvního listopadu slaví katolická a anglikánská tradice svátek všech svatých; v obecném povědomí je poněkud zastíněn připomínkou všech věrných zemřelých, která spadá na následující den.

..Svatí jsou ve staré křesťanské tradici ti, kteří byli spaseni – v listech apoštola Pavla se dokonce výraz svatý používá jako synonymum pro křesťany..Světec není žádný „morální úderník“..

Chci se vrátit k smyslu svátku všech svatých. Tento svátek nemá obrážet – jak si to mnoho lidí představuje – jakýsi společný nebeský banket těch všech svatých a blahoslavených, jejichž jména nalezneme během roku v katolickém, případně anglikánském či pravoslavném kalendáři.

Je to spíš slavnost těch, o jejichž svatosti se veřejně a všeobecně neví; kteří nikdy nebyli a zřejmě ani nebudou svatořečeni.

..Možná je to Boží pedagogický záměr, že některá jména svatých si nechal pro sebe. Možná, že nám chystá překvapení pro chvíli, až přestoupíme práh tohoto života: tenhle člověk , kterého jsme znali, že sedí mezi svatými?

Možná, že míra naší schopnosti překročit naše vlastní úsudky o lidech a ponechat přinejmenším otevřenou možnost, že „Ten, který vidí do srdce“ je hodnotí úplně jinak než my, nakonec rozhodne o naší vlastní spáse.“

Tomáš Halík na BBC zde.

náhledový obrázek: ilustrační pxhere

Středa 1.11.2017 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích viz Týdenní program ZDE.

Související příspěvky