Pozvání Zdravých měst na diskuzní blok k tématice „Zdraví obyvatel“ ve středu 25.4.2018

Diskuse „Zdraví obyvatel – téma před komunálními volbami“ přinese informace o kvalitě života v regionech

Dne 25. dubna 2018 se na Magistrátu hlavního města Prahy se uskuteční inspirativní diskusní blok Zdraví obyvatel – téma před komunálními volbami 2018. Akce proběhne pod záštitouAdama Vojtěcha, ministra zdravotnictví ČR.

Zdraví je základní součástí a současně i komplexním ukazatelem kvality života obyvatel. Z politického pohledu se jedná o významnou prioritu úspěšného místního rozvoje. Vedení měst, obcí a regionů se ne vždy daří využívat komunikační potenciál, který v sobě téma zdraví a zdravotního stavu nese.

  • Jak lze zdraví systémově ovlivňovat?
  • Jaké konkrétní nástroje mohou obce v tématu zdraví využívat?
  • Kde získají obce potřebná data pro sledování stavu a trendů zdravotního stavu obyvatel?
  • Existuje dostupná dobrá praxe využitelná v českém prostředí?

Nejen těmito otázkami se bude připravený diskusní seminář zabývat. Účast přislíbili renomovaní experti s dlouholetou zkušeností v tématu zdraví, kteří se uvedenou problematikou budou zabývat jak z pohledu odborného, tak z pohledu politika na místní úrovni.

Akce je otevřena všem zájemcům, účast ZDARMA.
Těšíme se na Vaši účast! Veškeré informace k akci naleznete ZDE.

Za spolupráci na akci děkuje NSZM ČR svým odborným partnerům:
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ústav pro zdravotní gramotnost
Národní síť podpory zdraví, z.s.
Zdravá Vysočina, z.s. 

Na diskusní setkání navazuje zasedání Valné hromady NSZM (uzavřené jednání pro členy asociace).

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

Avízo a registrace v ON:

21.3.2018:
https://otevrenenoviny.cz/avizo-pozvani-zdravych-mest-diskuzni-blok-k-tematice-zdravi-obyvatel-ve-stredu-25-4-2018-registrace-jiz-probiha/

Náhledový obrázek: ilustrační

Související příspěvky