Běh pro paměť národa 2021: v Praze 20. – 23. května, v celé ČR po celý květen. Informace a registrace

Běh pro Paměť národa je sportovní dobročinná akce organizovaná na podporu dalšího natáčení příběhů pamětníků pro sbírku Paměť národa.

Startovné je darem pro neziskovou organizaci Post Bellum, z. ú.

https://www.behpropametnaroda.cz/

V Paměti národa je uloženo přes 10 000 jmen pamětníků, kteří prožili dramatické momenty 20. století.

Natáčíme vyprávění válečných veteránů, lidí, kteří přežili holocaust, odbojářů, politických vězňů, disidentů, ale i představitelů moci – agentů StB či KGB, politických funkcionářů atd. Zaznamenané příběhy jsou dostupné na internetu v archivu Paměti národa, vyprávíme je dál v rozhlasových či televizních dokumentech, na výstavách či v knihách.

Díky vašemu daru budeme moci vyzpovídat další pamětníky a zachovat vzpomínky na 20. století.

Více se o činnosti naší neziskové organizace dočtete ve výroční zprávě Post Bellum, z. ú.

 

Ať nás příběhy Paměti národa inspirují k vytrvalosti, udržování dobré kondice, překonávání sebe sama. Ať naše nohy nese odvaha, obětavost a houževnatost veteránů z druhé světové války, letců RAF, těch, kdo přežili koncentrační tábory, účastníků odboje doma i v cizině, někdejších politických vězňů, disidentů.

 

Připojte se na místech, připravených organizátory, nebo sami – individuálně – kdekoli.
Jak na to, najdete na https://www.behpropametnaroda.cz/

 

Související příspěvky