Avízo a pozvání Zdravých měst na diskuzní blok k tématice „Zdraví obyvatel“ ve středu 25.4.2018. Registrace již probíhá

„Zdraví obyvatel z pohledu místních samospráv“

25. dubna 2018 (10:00 – 12:00)
Magistrát hl. m. Prahy, Nová radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Budeme diskutovat …

•    JAK lze zdraví v obci systémově ovlivňovat?
•    JAKÉ nástroje mohou obce v tématu zdraví využívat?
•    KDE získají obce potřebná data pro sledování stavu
a trendů zdravotního stavu obyvatel?
•    ODKUD čerpat doboru praxi využitelnou v českém prostředí?

Akce je určena pro politické zástupce, zájemce z řad pracovníků úřadů, ale i spoupracujících organizací. Účast na akci není zpoplatněna.

Těšíme se na přátelské setkání a inspirativní diskusi s Vámi.

Více informací:
https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/zdravi-obyvatel-tema-pro-obce-a-kraje-diskuzni-setkani-2018
REGISTRACE ZDE
Registrace je otevřena do 20.4.2018
Petr Švec, ředitel NSZM ČR
Náhledový obrázek: ilustrační _alergie, řepka

Související příspěvky