Pozvání pro neziskovky na seminář STUŽ 7.6.2016: poslední šance připomínkovat návrh Strategie ČR

Cíle strategického rámce České republiky 2030

v úterý 7. června 2016 od 16:00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 417


Seminář se bude zabývat cíli v jednotlivých klíčových oblastech připravovaného střešního strategického rámce Česká republika 2030 z hlediska nevládních organizací. Diskuse bude probíhat v šesti diskusních (pracovních) skupinách.

K diskusím budou využity prozatímní návrhy cílů připravených v rámci oficiálního zpracování materiálu (viz příloha).  Jako důležitý podklad bude využit materiál několika platforem nevládních organizací “Měj se k světu“ ( viz http://mejseksvetu.cz/). Výsledné návrhy cílů budou nabídnuty Úřadu vlády k využití při přípravě tohoto strategického rámce.

Výsledky jednotlivých pracovních skupin jsou poslední příležitostí pro nevládní organizace k vyjádření svých  priorit před sestavením návrhu strategického rámce ČR 2030, neboť o rámci už bude jednat Rada vlády pro udržitelný rozvoj dne 28. 6. Proto je důležité, abyste se tohoto semináře v hojném počtu zúčastnili.

Program:

—  Záměr strategického rámce ČR 2030 (byl pozván Vladimír Špidla, šéfporadce premiéra)

—  Informace o tom, kam zatím dospěla příprava strategického rámce ČR 2030 a o programu celé aktivity (byl pozván Vojtěch Černý, Agora CE a koordinátor participace při přípravě ČR 2030)

—  Informace o dalším postupu přípravy strategického rámce ČR 2030 a o spolupráci ÚV ČR s NNO na jeho přípravě, včetně jak bude naloženo s výstupy těchto pracovních skupin (Anna Kárníková, Úřad vlády ČR)

—  Informace o materiálu platforem nevládních organizací Měj se k světu a jeho desatera (Petr Lebeda, Glopolis)

—  Organizační informace k práci pracovních skupin (Pavel Šremer, STUŽ a PUR)

—  Stanovení pracovní ch skupin k cílům strategického materiálu ČR 2030, práce v těchto skupinách:

  1. Vzdělání
  2. Životní prostředí – krajina, ekosystémy
  3. Inovativní ekonomika, technické životní prostředí, energetika, bezpečnost
  4. Soudržná a rozmanitá společnost/nediskriminace
  5. Spolupráce se světem
  6. Svobodná, demokratická a dobře spravovaná společnost (včetně udržitelného vládnutí a udržitelného rozvoje sídel)

—  Diskuse k cílům, navrženým jednotlivými pracovními skupinami

—  Závěr – vyznačení nejdůležitějších cílů

 

Ing. Petr Lebeda, Glopolis, ředitel Koordinátor materiálu Měj se k světu

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

VSTUP VOLNÝ

www.stuz.cz

Související příspěvky