Nabídka pro školy: Den prázdných tříd v pátek 17.6.2016

Za 10 dní by všechny školní zahrady, hřiště a parky v blízkosti škol měly praskat ve švech. Na rozdíl od školních tříd.

V pátek 17. června je totiž „Den prázdných tříd“.

Dejte vědět školám ve vašem okolí, aby se připojily a naplánovaly si tento školní den (nebo alespoň jednu vyučovací hodinu) pod širým nebem: na školní zahradě, dvoře či hřišti, v blízkém parku nebo někde v přírodě. Připojit se mohou jednotlivé třídy i celé školy, a to jakékoliv: mateřské, základní, základní umělecké, střední… Čím více „prázdných tříd“, tím lépe!

Další podrobnosti o „Dni prázdných tříd“, včetně námětů na venkovní aktivity s dětmi:

Jak zjistil náš nedávno provedený výzkum ČESKÉ DĚTI VENKU, zdejší školáci ve věku 7-15 let se během výuky i přestávek dostanou ven jen minimálně. Vliv pobytu venku v přírodě na učení a celkový rozvoj dětí je přitom prokazatelně pozitivní. DEN PRÁZDNÝCH TŘÍD tak může být prvním malým krokem k větší změně přístupu škol k využívání jejich venkovního prostředí.

Více o výzkumu „České děti venku“:

Děkujeme Vám za spolupráci při sdílení této informace!

Petra Hrubošová
+420 225 010 276, +420 775 654 314
petra.hrubosova@nadace-promeny.cz

Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

Pomáháme zlepšovat prostředí ve městech. S lidmi a pro lidi.

Související příspěvky