Pozvání na závěrečnou konferenci Data a životní prostředí v pátek 31. března 2023. Záznamy všech přednášek jsou k dispozici

V listopadu 2021 zahájila Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) sérii konferencí, které si kladou za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s tématem data v životním prostředí. CENIA letos pokračuje v projektu Národní environmentální reportingová platforma (NERP, více o projektu zde). NERP má za cíl optimalizovat systém příjmu, validace, zpracování a reportingu dat z oblasti životního prostředí. Mimo jiné má iniciovat vznik platformy poskytovatelů a zpracovatelů dat, která zabezpečí spolupráci a sdílení dat mezi spolupracujícími organizacemi – zaměří se na zabezpečení, práva použití, kvalitu a formáty dat, způsob přenosu datových sad, publikaci informací o životním prostředí a v neposlední řadě umožní efektivnější identifikaci datových zdrojů pro nové informační povinnosti.

Nyní se připravuje již čtvrtá konference Data a životní prostředí, která se uskuteční 31. 3. 2023 v Národní technické knihovně v Praze.
Jedná se o závěrečnou konferenci projektu NERP, kde budou představeny finální výstupy a závěry.

Místo konání | Národní technická knihovna – Ballingův sál Technická 2710/6 160 80 Praha 6 – Dejvice Česká republika
Pořádá | Česká informační agentura životního prostředí, https://www.cenia.cz Helena Benešová
e-mail: helena.benesova@cenia.cz  tel: 724390272
Související odkazy: https://www.cenia.cz/akce-cenia/data-a-zivotni-pro(…)


Chcete-li si připomenout předchozí konference z cyklu Data a životní prostředí, odkazy na přednášky a záznamy najdete zde.

Zdroj: Ekolist a MŽP

Související příspěvky