Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Horních Počernic ve čtvrtek 21.5.2015

Horní Počernice k datu 21.5.2015:

MČ P20 Horní Počernice a petiční výbor v čele se starostkou Hanou Moravcovou vyzývá k podpisu Petice za odpoplatnění R10 – ulice Novopacké v úseku o délce 2,5 km od napojení na Pražský okruh po sjezd na Radonice a Horní Počernice (starostka  Moravcová opakovaně žádá střídající se ministry dopravy o přehodnocení dálničních komunikací na území Hl.m.P. a o úpravu zpoplatnění na úseku R10, které navádí řidiče na místní komunikace do Horních Počernic, což má za následek přetížení s neúměrně zvýšenou imisní i hlukovou zátěží), podpis petice ZDE ;

květnový Hornopočernický zpravodaj se opět vyplatí přečíst celý ZDE, z jeho 44 stran vybíráme:
informaci o zveřejnění dokumentace rekonstrukce místních komunikací od Odboru místního hospodářství na str.5;
zprávy z odboru Rozvoje obce: informace k silničnímu okruhu a probíhající petici, včetně nabídky občanům na uspořádání tzv. běchovického setkání k pražskému okruhu též v Počernicích a mapa projednávaných a řešený staveb, propadlých územních rozhodnutí a vekých rozvojových ploch v MČ P20 (str. 6 – 8);
zprávu Zdravé městské části Horní Počernice o oslavě Dne Země na str. 9;
zprávu z 2. ročníku Ukliďmepočernice a pozvánky na „obecní“ cyklovýlety na str. 10;
ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů na str.12;
zprávu radní pro životní prostředí o přípravě výběru nejvhodnější čističky odpadních vod k plánované nové výstavbě na str.13;
opět k silničnímu okruhu z pohledu občanů – v rubrice  “ Z redakční pošty“ na str.15;
zprávy a pozvánky z charitních a církevních organizací včetně vysvětlení svátku Letnic na str. 18 – 19;
ve zbývající cca polovině novin najdete příjemnou a pestrou mozaiku zpráv, pozvánek, a programů divadla, škol a školek, knihovny, zájmových, sportovních, spolkových aktivit a inzerce

na obecním webu  ZDE je zveřejněna kompletní dokumentace k rekonstrukci místních komunikací, na niž občany již upozornil zpravodaj a informace o projektu “ Rozvoj ICT služeb MČ P20″ , který MČ realizuje v r. 2014/2015 v rámci Operačního programu Praha – konkurenceschopnost;

program Divadla Horní Počernice včetně rezervace vstupenek  najdete ZDE.

náhledový obrázek: Divadlo z http://www.hornipocernice.cz

 

 

 

Související příspěvky