Pozvání na konferenci a exkurzi Modrozelená infrastruktura v praxi, úterý 23. května a středa 24. května 2023

Jaké kroky Praha dělá pro zlepšení obyvatelnosti města?
Co se již podařilo a co bude dál?
Jaké jsou výzvy a úskalí spojené s implementací principů modrozelené infrastruktury?
Jako pomoci stromům v ulicích a jak pracovat s dešťovou vodou?

Co obsahují standardy pro výsadbu a péči o stromořadí v ulicích a pro hospodaření se srážkovou vodou a jak se je daří v Praze používat, vám představí jak zástupci IPR a Magistrátu hl. m. Prahy, ale i tvůrci standardů. Význam krajinářského architekta v procesech přetváření města představí ČAKA.

Organizuje: IPR Praha spolu s ČAKA (sekcí Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.)

Datum:  úterý 23. května 2023
Místo:  CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2

Cena za konferenci 23.5.2023 je 1.150,- Kč (včetně 21% DPH)
Přihlášení na konferenci je možné přes tento link: https://goout.net/cs/modrozelena-infrastruktura-v-praxi/szsrkqv/

Jako doprovodný program konference jsme připravili na druhý den, tj. na středu 24. května 2023:
EXKURZI PO REALIZOVANÝCH PROJEKTECH MZI V PRAZE
:

Cena za exkurzi 24.5.2023 je 1.000,- Kč (včetně 21% DPH)
Přihlášení na exkurzi je možné přes tento link: https://forms.gle/Qw9A8c6RLRDeYQGs8

Zdroj: SZKT

Související příspěvky