Pozvání ke „Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni“ ve středu 20.9.2017

Vážená paní, vážený pane,

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci Zvyšování kvality veřejné správy na místní a regionální úrovni, která je pořádána v rámci českého předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference se uskuteční dne 20. září 2017 v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Program konference se zaměřuje na příklady dobré praxe efektivního a transparentního fungování místních samospráv, kvalitu poskytovaných služeb a spolupráci s místními aktéry a zjednodušování a elektronizaci územní veřejné správy. S příklady dobré praxe vystoupí také řečníci z členských zemí Rady Evropy a její experti. Jednacími jazyky budou angličtina, francouzština a čeština. Simultánní tlumočení bude zajištěno.

Více informací naleznete na http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-spoluprace-92.aspx?q=Y2hudW09OA%3d%3d

Vstup na konferenci je zdarma. Registraci je možné provést přes on-line formulář na webové adrese http://mvcr.formees.cz/f/konference-zvysovani-kvality

V případě potřeby se obraťte na kontaktní osobu Mgr. Filipa Zavřela (e-mail: filip.zavrel@mvcr.cz, tel: 974 817 404).

S pozdravem

Mgr. Filip Zavřel
Specialista PR
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
W: mvcr.cz/verejna-sprava

 

náhledový obrázek: ilustrační „hlavou proti zdi“ pixabay

Související příspěvky