Pokračování výstavby kanalizačního řadu na Novosibřinské

Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend vydal spol. Čermák a Hrachovec, a.s. rozhodnutí, kterým povolil další zvláštní užívání pozemní komunikace Novosibřinské v úseku Velimská – Všeňská v rozsahu cca 560 m² pro výstavbu kanalizačního řadu v době od 14.08. do 08.10.2017. Provoz je řízen kyvadlově pomocí SSZ. Odpovědným pracovníkem je pan Ing. Jan Fröhlich.
Omlouváme se za dopravní komplikace.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/6163-pokracovani-vystavby-kanalizacniho-radu-na-novosibrinske

Související příspěvky