Plné misky v útulcích a hledání nových páníčků pro opuštěné psy a kočky. Nadace na ochranu zvířat pomáhala i v r. 2016. Pomozte i vy!

„Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není Vám lhostejný osud milionů zvířat, která  každodenně trpí? Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu.“ www.ochranazvirat.cz

Nadace na ochranu zvířat zveřejňuje pravidelný výčet pomoci, kterou poskytla za rok 2016.
Jak může pomoci každý z nás, najdete ZDE.

 

Jsme přesvědčeni, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Naším posláním je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.  Žijeme tady přece společně.

www.ochranazvirat.cz

http://www.ochranazvirat.cz/images/zvirata.jpg

 

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace
financovaná z darů soukromých a právnických osob,
na nichž závisí její činnost ve prospěch ochrany zvířat.

Přispět můžete i VY, ať již jednorázově nebo opakovaně.
Předem děkujeme za VÁŠ příspěvek na náš fundraisingový účet, vedený u ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 208077066/0300.

Související příspěvky