Újezdské zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2017. A před posledním bodem programu veřejné schůze prchla opozice ze sálu

Veřejné jednání zastupitelstva 19.12.2016 – těsně před projednáváním bodu, kde měla opozice přijmou odpovědnost za své pochybení, skupina zastupitelů za ANO, ODS a SÚL a Patrioty jednání opustila

V Praze 20.12.2016

Útěkem se opozice MČ Praha 21 vyhnula včera nepříjemnému bodu jednání.  Z původního programu pořadu už zbýval jediný bod a to právní rozbor, odhalující neznalost nebo záměrné obstrukční  jednání opozice z předchozího jednání zastupitelstva dne 26.9.2016. A neopodstatněnost nevybíravých útoků na koaliční zastupitele před veřejností.

Vzniklou situaci přezkoumali právníci MČ Praha 21 a došli k závěru, že tvrzení opozice byla neopodstatněná. Pramenila z neznalosti několik měsíců platné novely zákona. Opozice však s naprostou jistotou osočovala snahu koalice o předběžnou opatrnost a provedení rozhodnutí v dané věci až po zjištění dostačených  informací. Tak jak to od nás zastupitelů občané očekávají v každém projednávaném bodě.

Člověk se samozřejmě může mýlit, musí však umět připustit chybu a případně napravit i důsledky omylu.  Chtěl jsem v rámci daného bodu  žádat omluvu za hrubá a často osobní napadání ze strany opozice,  předjímající bez bližšího posouzení nelegálnost jednání jedinců či celé koalice. Omluvu bychom myslím měli žádat už proto,  že je třeba kultivovat veřejný prostor,  aby zastupitelé za svá vyjádření cítili zodpovědnost. Nešvar vydávání vlastních dojmů na základě neúplných či dokonce nesprávných informaci za skutečnosti a následná urážlivá osočování se v naší MČ  nebezpečně rozmáhá.

Jsem přesvědčen o tom, že když jiného nevybíravě znevážím („pohybujeme se mimo zákon“, Petr Duchek, „absolutně jdete proti pravidlům“, „nejste otevření“, „děláte si co chcete“ , pan Růžička ) měl bychom dokázat v případě, že se prokáže neoprávněnost mých tvrzení, přijmout zodpovědnost a na stejném fóru se omluvit.

K tomu bohužel odchodem zastupitelů za ANO, zastupitelky Dastychové za ODS a zastupitele Duchek za SÚL a Ptrioty nedošlo.

Ještě před tím zastupitelstvo odhlasovalo všechny do té doby předložené body programu. Schválilo rozpočet obce na rok 2017 včetně plánu VHČ. Ten byl tentokrát předložený včas a to před koncem plánovaného roku – na rozdíl od situace  v r. 2015, kdy byl plán VHČ na rok 2016 schválen až po rozpadu koalice, na podzim probíhajícího roku 2016. Plán VHČ na rok 2017 byl předložen v časově srovnávací i reálné účetní osnově tak,  jak to bylo dlouhodobě požadováno a jak jsem za Finanční výbor slíbil prosadit.

Po odchodu opozice zůstalo zastupitelstvo nadále usnášeníschopné, uzavřelo schválením projednávaný bod Akčního plánu na rok 2017-2018. Následně vzalo na vědomí právní rozbor k bodu „platnosti slibu zastupitele“, u kterého jsem chtěl vyzvat k omluvě. Na závěr byl po vyjádření ověřovatelů schválen zápis z minulého jednání, jehož projednání bylo pro námitku opozice zařazeno jako dodatečný samostatný bod.

Jednání skončilo v řádném čase dle pozvánky, a to  ještě před 21:00

Zastupitelstvo zamítlo návrh Šárky Zátkové (ANO) na zařazení bodu odvolání jednoho z radních – místostarosty RNDr. Pavla Roušara za Otevřený Újezd.

Vykonstruované útoky proti koalici sílí a budou zřejmě i nadále pokračovat.  Jen za důsledky není nikdo,  zdá se, připraven nést odpovědnost. Koalice  Otevřený Újezd, TOP 09, ČSSD, Svobodní, Pro Prahu a dvě nezařazené zastupitelky, sestavená v zájmu udržení rozumného provozu MČ po dvouměsíčním období bez starosty a dokonce i rady na konci roku 2015, ale zůstává v souladu s koaliční dohodou stabilní.

Více k průběhu jednání Zastupitelstva v zápise, z jednání je také na základě aktivity OÚ již dlouhou dobu pořizován audio a video záznam, který je dostupný na stránkách obce. Věřím, že i zápis bude přes období vánočních svátků publikován včas a v souladu s jednacím řádem, jak o to v OÚ po předchozích zkušenostech dlouhodobě usilujeme.

Michael Hartman,
Otevřený Újezd, předseda zastupitelského klubu, předseda FV Zastupitelstva Městské části  Praha 21

Související příspěvky