Otevření školícího centra pro energeticky efektivní budovy ve čtvrtek 2.3.2017

Vážení,
dovoluji si Vás informovat, že dojde k otevření školícího centra a výstavy vzorových technických řešení a materiálů (oceněných známkou kvality Výrobek – technologie roku 2017) v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31, Praha 1.    

Smyslem školícího centra a vzdělávání je zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou připraveni a vyškoleni pro provádění změn dokončených staveb s vysokou energetickou náročností na budovy energeticky efektivní (provádění rekonstrukcí), stejně jako pro výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu realizovaných staveb, zajistit úspory energie a nákladů.

Výstava a centrum budou otevřeny po mnoho dalších měsíců.

Srdečně zdravím
Jiří Bendl

RNDr. Jiří Bendl, CSc.
tajemník Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR
Odbor pro udržitelný rozvoj | Department of Sustainable Development

loga portálů úřadu vlády
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
bendl.jiri@vlada.cz
www.vlada.cz
+420 296 153 538
+420 727 849 360

 


Předchozí informace v ON 3.2.2017: https://otevrenenoviny.cz/adaptace-klimaticke-zmeny-zmeni-i-ceskeho-stavebnictvi/

náhledový obrázek: pasivní dům Otevřená zahrada_Nadace Partnerství

Související příspěvky