Adaptace na klimatické změny změní i české stavebnictví

Do dvaceti let má průměrná teplota vzduchu stoupnout o jeden stupeň ( ke konci století o čtyři stupně) a přibude suchých dní bez deště nebo sněhu. Na změny se se zpožděním začíná připravovat i Česká republika. Změní se například technické parametry staveb, zvýší se důraz na zeleň ve stavebnictví a na využívání dešťové vody.

„Přizpůsobit se změně klimatu znamená připravit se na povodně, sucho, ale i třeba chránit se proti vlně veder ve městech, šetřit vodou, zlepšit ovzduší nebo chránit půdu, lesy, přírodu. Financování opatření bude zajištěno primárně z evropských zdrojů, na některé úkoly budou muset ministerstva najít peníze ve svých rozpočtech v průběhu příštích let,” vysvětluje Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Vznikne například zvláštní hodnocení budov podle toho, do jaké míry jsou připraveny na výkyvy teplot, vedra nebo sucha, kterých bude přibývat. Dnes je podle studií aliance Šance pro budovy, která sdružuje stavebníky, více než polovina budov v Česku starší padesáti let a většina domů v tuzemsku není dostatečně připravena čelit dopadům klimatických změn.

„Budovy budou potřebovat kvalitní ‚obálky‘, jež zajistí nízkou spotřebu energie na vytápění a chlazení a stabilní vnitřní prostředí. Pomohou také vnější stínicí prvky, které v létě nepustí dovnitř příliš tepla,“ jmenuje některé prvky, jež se mají začít více prosazovat, Jakub Horecký z odboru obecné ochrany přírody a krajiny na ministerstvu životního prostředí.

Upozorňuje, že důležitá je také zeleň v okolí staveb nebo podpora takzvaných zelených střech, pokrytých rostlinami. Nové hodnocení budou mít k ruce stavebníci nebo úředníci při stavbě nebo rekonstrukcích budov, některá opatření se zřejmě zavedou i do stavebních předpisů nebo zákonů. A domy, které budou vyrůstat, se bez nich neobejdou.

Více se má také u budování nových staveb myslet na nakládání se srážkovou vodou. S tím se dnes sice v zákoně počítá, ale přistupuje se k němu liknavě… V nejbližších měsících se otevře možnost zažádat si o dotace ze státních zdrojů na systémy na zadržení srážek, které pak mohou využívat v domácnostech nebo k zalévání.

Strategie ČR k přizpůsobení se klimatickým změnám z r. 2015  ZDE.

zdroj: NSZM, HN

Pro více informací pohled do zahraničního tisku a diskusí: https://theconversation.com/we-have-almost-certainly-blown-the-1-5-degree-global-warming-target-63720

Související příspěvky