Ombudsman upozorňuje na pochybení úřadů při vyloučení zástupců veřejnosti u záměru Penty se stavbou u Masarykova nádraží

Ombudsman: Úřady vyloučením spolků z rozhodování o budově od Zahy Hadid u Masarykova nádraží vážně pochybily

K záměru Penty se měly ve všech rozhodovacích řízeních vyjadřovat zapojené spolky. Stavební úřad Prahy 1 a Magistrát hlavního města Prahy však spolky z řízení nezákonně vyloučily (1), říká ombudsman Stanislav Křeček. Úřady také zaúkoloval, aby do třiceti dnů připravily opatření k nápravě. Veřejný ochránce práv dal za pravdu spolkům Arnika, AutoMat a Klubu Za starou Prahu, že měly mít možnost se do rozhodování zapojit a uplatnit své námitky v územním a stavebním řízení.

“Na pochybení úřadů upozorňuje veřejný ochránce práv i Městský soud v Praze. Věříme, že úřady svou chybu co nejdříve napraví, abychom zákonnou cestou mohli prosadit úpravy projektu a zmírnit jeho enormní negativní dopady na centrum Prahy, dokud je čas,” říká Václav Orcígr z Arniky.

Vyjádření ombudsmana: MN-Ombudsman-zprava

Chyba úřadů spočívá v tom, že Penta provedla kosmetické úpravy v záměru, který dříve prošel hodnocením vlivu na životní prostředí EIA za účasti spolků. Po snížení hlavní budovy o dva metry a dalších drobných změnách, považovaly úřady záměr za odlišný, který na hodnocení EIA nenavazuje, a spolky z dalších řízení vyloučily. Ombudsman stavebnímu úřadu také vytkl, že se určením okruhu účastníků územního řízení zabýval nedostatečně. Následně vyzval starostu Prahy 1 Petra Hejmu a ředitele magistrátu Martina Kubelku, aby mu do 30 dnů sdělili, jaké kroky učiní k nápravě situace.

Arnika se kvůli záměrnému a nezákonnému ignorování spolků v povolovacích řízeních s pražským magistrátem soudí. Než však Městský soud v Praze rozhodl o odkladném účinku (2), úřady stavbu povolily.

Podle Stanislava Křečka je podezřelá také nezvykle krátká lhůta, ve které bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Arnika dříve upozornila (3) na to, že menší stavby povolují úředníci řadu měsíců. V případě Masarykova nádraží jim stačilo na kontrolu dokumentace rozsáhlého projektu a dodržení stanovisek dotčených orgánů pouhých dvanáct pracovních dní a stavbu bleskově povolili. To podle ombudsmana vyvolává pochybnosti o tom, zda všechny procesy proběhly v souladu se zákony a s principy dobré správy.

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem.

Pro více informací prosím kontaktujte Václava Orcígra (vedoucí kampaně Praha – město pro život: vaclav.orcigr@arnika.org, + 420 607 156 980) nebo Jiřího Kaňu (tiskový mluvčí: jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942).

Poznámky

1) Stavební úřad Prahy 1 vyloučil kritiky z územního řízení o projektu Zahy Hadid u Masarykova nádraží
https://arnika.org/stavebni-urad-prahy-1-vyloucil-kritiky-z-uzemniho-rizeni-o-projektu-zahy-hadid-u-masarykova-nadrazi

2) Usnesení Městského soudu v Praze
https://arnika.org/soubory/CEPO/Masarycka/Z21-02-01-odkladny-ucinek-soudni-zaloby.pdf

3) Bleskové povolení od úřadů: Penta staví u Masaryčky nezákonně
https://arnika.org/bleskove-povoleni-od-uradu-penta-stavi-u-masarycky-nezakonne

 

Zdroj: Arnika.org, 15. 4. 2021
Náhledový obrázek: ilustrační

 

Související od AutoMatu:

K projednávání Masaryčky jsme měli být puštěni

Úřad veřejného ochránce práv rozhodl, že jsme byli neprávem vyloučení z rozhodování o plánované budově Penta Investments u Masarykova nádraží. Kauzu, kterou asi nejlépe shrnuje pořad Nedej se! z 11. října loňského roku, dále bedlivě sledujeme (opět v tandemu s kolegy ze spolku Arnika) a budeme vás o ní dále informovat.

Nyní máte navíc možnost se k podobě oblasti v okolí Masarykova nádraží a Florence vyjádřit a ovlivnit zadání architektonické soutěže. Participujte, zatímco naši hlídací psi zůstávají dále ve střehu…

 

Předchozí v ON:

Další „tanečky“ kolem kontroverzní zástavby u Masaryčky pohledem Arniky

Související příspěvky