Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Chcete připomínkovat Klánovickou spojku a nevíte si rady? Využijte návrh dokumentu od spolku Šestajovice pro život. Termín je do 19. 4. 2021

Spolek Šestajovice pro život i v roce 2021 vypracoval k celkové dokumentaci doporučení/návrh připomínek, které je možné použít při podání jako občan, tj. fyzická osoba.

Vzor připomínek k EIA
(Jak pracovat s návrhem? V přiloženém dokumentu naleznete žlutě označená místa, která je nutné upravit každý zvlášť za svoji osobu.)

Návrh obsahuje pouze doporučené připomínky ze strany Spolku.
Je možné z nich využít cokoliv vám bude připadat pro váš osobní názor důležité a je možné je jakkoliv upravovat.

Navrhované připomínky obsahují tyto důležité body:

  • dopravní zátěž v dotčeném území
  • posouzení kumulativních vlivů se záměry vysokorychlostní tratě (VRT), dálnice D11 a všech plánovaných i podmíněných staveb
  • chybí posouzení budoucí rozsáhlé výstavby na území MČ Praha–Klánovice, obce Šestajovice a MČ Praha-Horní Počernice
  • zlehčování významu současné struktury krajiny a faktoru pohody
  • významný vliv na veřejné zdraví

Na základě zpracovaných připomínek jsme došli k jednoznačnému závěru, že výstavba Klánovické spojky bude mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví pro obyvatele dotčeného území.

Ve zpracovaném dokumentu tedy navrhujeme, aby Krajský úřad Středočeského kraje vydal jednoznačné nesouhlasné závazné stanovisko vůči záměru “Klánovická spojka”.

K celkovému hodnocení EIA se nyní může kdokoliv, tedy i široká veřejnost, vyjádřit do 19. 4. 2021 (včetně).

Celková dokumentace EIA 2021 je k dispozici na portálu CENIA.

 

Zdroj: Šestajovice pro život

 

Souhrnné informace k plánované stavbě dálničního přivaděče mezi Klánovicemi a Šestajovicemi
v Otevřených novinách ZDE.

 

 

Související info na fb MČ Praha-Klánovice:

Na severozápad od Klánovic jsou tři dopravní stavby, které na sebe navzájem navazují.

1. Mimoúrovňová křižovatka (zkratka MÚK) Beranka na D11. Ta má už územní rozhodnutí a do dvou tří let jí postaví stát, Ředitelství silnic a dálnic. S ní už bude těžké něco udělat, stavba získala posudek EIA a územní rozhodnutí v minulém volebním období (2015, 2018).

2. Na jih od Beranky je naplánovaná Jižní tangenta = Klánovická spojka. To je naše aktuální téma. Ta nyní prochází posouzením vlivu na životní prostředí a jen k ní se nyní máme možnost vyjádřit. Investorem má být Středočeský kraj. Tato stavba nás zlobí v tom, že nám přivede na Slavětínskou velké množství aut z dálnice a umožní rozsáhlou obytnou výstavbu na Hornopočernicku a Trojmezí.

3. Na sever od Beranky je navržený Východní obchvat Horních Počernic. Tato stavba má být financována z rozpočtu pražského magistrátu, ale její příprava je teprve na počátku. I tato stavba umožní rozsáhlou zástavbu, tentokrát na počernické straně dálnice.

Mimo tyto silniční stavby se na severozápadě od Klánovic připravuje vysokorychlostní železnice (zkratka VRT) Polabí. Stavba tzv. vrtky by měla být zahájena v roce 2025 a měla by být zprovozněna nejpozději do deseti let. Kromě přesunu části hlukové zátěže do této části naší zástavby přinese Klánovicím i dobré věci – uvolní totiž hlavní trať od dálkové dopravy a na klánovickém nádraží bude moct jezdit regionální vlak mnohem častěji než dnes.

Více k Jižní tangentě = Klánovické spojce včetně návrhu klánovického vyjádření a informací k pondělní debatě najdete na našem webu zde:
https://www.praha-klanovice.cz/…/klanovicka-spojka-verejna-…

Více k MÚK Beranka najdete zde na webu Ředitelství silnic a dálnic:
https://mapapp.rsd.cz/…/S…/511/infoletak_d11-muk-beranka.pdf

Více k vysokorychlostní železnici Polabí a vizualizaci najdete zde:
https://fb.watch/4OMMs_uPIC/
https://www.spravazeleznic.cz/vrt/polabi

Prezentace odbornice na znečištění ovzduší RNDr. Alice Dvorské, Ph.D.:
https://www.praha-klanovice.cz/evt_file.php?file=1249

 

Související příspěvky