Úvodní stránka 30 OBČANSKÁ SPOLEČNOST 30 Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži. Připojíte se k prohlášení garantů Sítě k ochraně demokracie?

Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži. Připojíte se k prohlášení garantů Sítě k ochraně demokracie?

Ruská federace svým pokusem o anexi ukrajinského území a nevyprovokovanou a neodůvodněnou útočnou válkou proti tomuto svrchovanému státu porušuje kogentní normy mezinárodního práva. Pošlapává zásady mírové spolupráce mezi státy zakotvené v Chartě OSN a zpochybňuje architekturu poválečného uspořádání Evropy. Kroky Ruska opakovaně a tvrdě odsoudilo také Valné shromáždění OSN. Vzhledem k povaze mezinárodního práva a absenci centralizovaných mechanismů pro jeho vymáhání je nezbytné, aby na jeho porušení členské státy OSN důsledně reagovaly všemi dostupnými právními prostředky. Jedině tak lze na mezinárodní úrovni zajistit vládu práva. Zvláště za situace, kdy k jeho porušení došlo ze strany stálého člena Rady bezpečnosti.

Vymezujeme se proto proti účasti sportovců a sportovkyň státu, který se zpronevěřil základním normám mezinárodního práva, na Olympijských hrách. Olympijští sportovci jsou nevyhnutelně vnímáni jako
reprezentanti svých států. Sportovní úspěch má potenciál prosazovat politické cíle, posilovat legitimitu státu i národní prestiž na světové scéně. To platí nejen v případě, kdy sportovci a sportovkyně závodí pod vlajkou svého státu, ale také, když se sportovního klání účastní ve formálně neutrálních barvách. Proto zásadně nesouhlasíme s návrhem Mezinárodního olympijského výboru, který prozkoumává cesty, jak umožnit návrat ruských sportovců a sportovkyň do soutěží.

 

Připojte se k prohlášení „Odmítáme účast ruských sportovců na Olympijských hrách v Paříži“

 

Zdroj:

 


Sledujte články pod štítkem DEMOKRACIE! v Otevřených novinách.

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Velikonoce 2023 v naší farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích

  Sledujte aktuality na https://kolodeje.farnost.cz/   Informace, články a pozvánky k tématu najdete v Otevřených novinách od roku 2015 pod štítkem Velikonoce.