Od 16.července 2016 pokračují stavební úpravy STL plynovodů v MČ Praha 21

Spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. pokračuje v rekonstrukcích – stavebních úpravách STL plynovodů v naší MČ. Harmonogram prací: Ulice – rozsah záboru – termín:
1/ Ochozská – 306 m2, 16.7.- 25.7.2016
2/ Cerhýnská – 129 m2, 24.7. – 31.7.2016
3/ Cerhýnská – 164 m2, 31.7. – 7.8.2016
4/ Onšovecká – 155 m2, 7.8. – 14.8.2016
5/ Onšovecká – 136 m2, 14.8. – 21.8.2016
6/ Církvická – 164 m2, 21.8. – 28.8.2016
7/ Cerhýnská – 137 m2, 28.8. – 3.9.2016
8/ Cerhýnská – 137 m2, 4.9. – 10.9. 2016.

Celkový termín je od 16.7. do 10.9.2016.

Zhotovitelem je spol. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., U Plynárny 1450/2a, Praha 4, 140 00 a odpovědným pracovníkem je pan Antonín Hegenbart, tel.č. 725 851 779.
Zhotovitel bude kromě jiného řádně a včas informovat rezidenty– vhozením letáku do poštovních schránek s uvedením (mimo jiné) termínů a kontaktů na vedoucího stavby a umožní příjezd a přístup rezidentů, složek IZS, svozových společností, atd. ; v neposlední řadě uvede pozemky a vozovky po ukončení výkopů, prací do řádného stavu podle Zásad a technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě, které jsou uvedeny v příloze usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31.01.2012 – pro komunikace ve správě MČ a v souladu s usnesením Rady MČ Praha 21 ze dne 04.12.2012 a dále podle požadavků pověřeného správce, tj. MČ Praha 21, ÚMČ, OMI.
Omlouváme se za dopravní komplikace a děkujeme za pochopení.

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5674-od-16-cervence-2016-pokracuji-stavebni-upravy-stl-plynovodu-v-mc-praha-21

Související příspěvky