OBRAZEM: újezdský Loupežník DRHOLEC letos výroční, 29. září 2021

Turistický pochod Za loupežníkem DRHOLCEM měl letos číslo pět.
Ve skutečnosti je to ale pochod šestý, protože v roce 2016 jsme si vyzkoušeli „nultý“ ročník.

Výroční DRHOLEC letos byl též hlavní náplní oslav 100 let Újezda v Újezdě nad Lesy.

Turistický pochod opět připravila Ing. Klára Zezulová z Klubu českých turistů, odboru Pohoda Praha se svou rodinou a spolupracovníky. Dalšími organizátory slavnostního dne bylo Újezdské muzeum ( Ing. Eva Danielová a pí Marie Tomaidesová), Školní sportovní klub (Ing. Radka Kohoutová) a Masarykova ZŠ v Újezdě nad Lesy. Vybrané lahůdky připravil tým bistra Nádražní. Materiální a organizační podporu slavnosti zprostředkovala Bc. Markéta Slavíková, vedoucí Odboru školství a kultury ÚMČ P21 a její tým zaměstnanců úřadu.

Letošní trasy DRHOLCE (5, 13 a 26 km) opustily čistě lesní a přírodní prostředí a „slavnostní“ stanoviště s kontrolami, razítky a zábavnými úkoly byly tři, připomínající historii Újezda: Ježkův park, Hřbitov a Ve Vidrholci. Pochodu se účastnilo témeř 170 startujících, pejsky nepočítaje.

Součástí pochodu byla tradičně sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška.

Podrobný popis všech příprav, průběhu a historek by byl nekonečný…
Lepší je podívat se na fotky :-)

 

START

 

STANOVIŠTĚ JEŽKŮV PARK

 

STANOVIŠTĚ VE VIDRHOLCI

 

STANOVIŠTĚ HŘBITOV

 

 

CÍL

 

Fotili Pavel Roušar a Zita Kazdová.

Velké poděkování všem organizátorům i účastníkům
posílá a na další ročníky se těší
Zita Kazdová

 

 

 

 

 

 

Předchozí ročníky DRHOLCE  (2016 – 2020) v ON:

Pozvání na turistický pochod Za loupežníkem DRHOLCEM Klánovickým lesem v neděli 6. 9. 2020

OBRAZEM: Za loupežníkem DRHOLCEM Klánovickým lesem v neděli 8. září 2019. AKTUALIZACE

OBRAZEM: Pochod za Loupežníkem DRHOLCEM v sobotu 8.9.2018. AKTUALIZACE

Pozvání na pochod Klánovickým lesem Za loupežníkem DrHolcem v sobotu 9.9.2017. Týden zdraví v Újezdě nad Lesy 2017

Pozvání na pochod Za loupežníkem DRHOLCEM Klánovickým lesem, v sobotu 10.9.2016

Související příspěvky