Úvodní stránka 30 TÉMA 30 Data a výročí 30 Újezdské muzeum: informace a pozvání na program „100 let samostatné obce Újezd“. Od 14. srpna do 4. září, hlavní den je neděle 29. srpna 2021

Újezdské muzeum: informace a pozvání na program „100 let samostatné obce Újezd“. Od 14. srpna do 4. září, hlavní den je neděle 29. srpna 2021

Výstava „100 let samostatné obce Újezd“  od 14. 8. do 4. 9 .2021 v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ

Cílem výstavy je seznámit nejmladší generaci a nově přistěhované spoluobčany s bohatou historií místa, které se stalo jejich trvalým bydlištěm. Během sta let prošel Újezd viditelnou proměnou – z osad Újezd, Blatov a Nová Sibřina se stala městská část Praha 21, součást hlavního města Prahy. Velký nárůst zaznamenala naše obec v počtu trvale žijících obyvatel – v roce 1921 jich zde žilo 539, podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2020 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 10 919 obyvatel.

Systematicky jsou zpracována období od roku 1921 do konce 20. století, některá témata s přesahem do současnosti, opomenuty nezůstaly ani první zmínky o „Aujezdu“ a jeho majitelé do roku 1919. K viditelné změně došlo během sta let v zástavbě. Díky množství dochovaných starých pohlednic je možné poznávat tehdejší ulice a domy a srovnávat je se současným stavem, pokud nebyly odstraněny.

Újezd žil kulturním a společenským životem, byla zde bohatá spolková činnost. Ta je mu vlastní i v současnosti, což dokazuje velké množství všestranně fungujících spolků a organizací, nabízejících své aktivity všem generacím Újezďáků, mnohé z nich mají několikaletou tradici, některé téměř stoletou.

Nepostradatelní byli a jsou v Újezdě živnostníci (mnozí z nich navázali na živnost svých předků) a život bez služeb jimi všemi nabízených si už ani nelze představit. Právě díky nim máme v místě bydliště pekárnu, zlatnictví a hodinářství, knihkupectví, papírnictví, květinářství, domácí potřeby, elektro, obuv, lékárny, cukrárny, kavárny, restaurace, prodejny potravin a zdravé výživy, pneuservis, zverimexy, tiskárny, kadeřnictví, wellness, pohybová a kosmetická studia, jazykové školy, poradenské služby, řemesla všeho druhu, IT firmy, své místo mají i prodejny obchodních řetězců. Důležitou roli hrají v životě občanů praktičtí a odborní lékaři, jejichž působením zde je zajištěna zdravotní péče. Někteří z živnostníků bývají i pravidelnými sponzory újezdských obecních a spolkových aktivit.

Rozvoj obce je plně v kompetenci a zájmu jeho vedení, jednotlivých odborů úřadu a poradních komisí. Za posledních dvacet let přibyla nová dětská hřiště, sportoviště pro kluby a veřejnost, vysázeny bylo několik alejí, v Klánovickém lese a okolí Újezda přibyly nové naučné stezky, zkvalitněno bylo autobusové a vlakové spojení, postaveny byly nové autobusové zastávky, nová budova mateřské školy (další se staví), došlo na rekonstrukci a  přístavbu budov školy, dokončena byla tolik potřebná kanalizace, v dohlednu je i stavba obchvatu.

V každém případě je i v budoucnu v Újezdě stále co vylepšovat a vylepšené nepřestat udržovat. O to se po celých sto let snažila a snaží zastupitelstva napříč politickým spektrem ve spolupráci se spolky, organizacemi, živnostníky a občany, jimž se stal Újezd domovem.

Eva Danielová a Marie Tomaidesová, Újezdské muzeum, červen 2021

Související:

Výnosem Zemské politické správy v Praze v červnu 1921 byla rozpuštěna místní zastupitelstva Koloděj a Újezda a zřízeny obecní správní komise. Poslední schůze místního zastupitelstva osady Újezd se konala 14. 8. 1921. Zároveň se v tento den konala první schůze správní komise, jejímiž členy se stalo všech deset členů dosavadního místního zastupitelstva osady Újezd a dva členové osady Blatov. Proto je 14. srpen 1921 vznikem obce Újezd.

 

Vzhledem k tomuto datu v prázdninovém čase bylo rozhodnuto  o termínu hlavních oslava „100 let samostatnosti obce Újezd“ a to v neděli 29. 8. 2021 od 10hodin v parku před I. stupněm Masarykovy ZŠ.

S předstihem od 14. 8. bude pro veřejnost v parku připravena venkovní výstava mapující újezdskou historii 1921 – 2021, opomenuty však nebudou ani první zmínky o “Aujezdu”, nejstarší mapování a majitelé Újezda do roku 1919.

Doprovodným programem bude o týden dopředu přesunutý pochod „Za loupežníkem Drholcem”, vedený Klánovickým lesem a významnými místy Újezda nad Lesy, a organizovaný tradičně ve spolupráci s KČT, odborem Pohoda Praha. Délky tras nejsou náhodné, vychází totiž z data 14. 8. 1921: 14=5 km, 14.8.=13 km, 14.8.1921=26 km (start bude od 8 do 10:30 u pomníku T. G. Masaryka v parku před Masarykovou ZŠ z ulice Staroklánovická, cíl od 11 do 17 v parku před školou).

Svou aktivitu nabídl i Školní sportovní klub Masarykovy ZŠ formou orientačního běhu Klánovickým lesem „Rodinné bloudění” (start 9 -11 z Multifunkčního hřiště). Pro účastníky pochodu a běhu budou připraveny nové absolventské turistické vizitky, odměny a občerstvení.

 V hlavním programu vystoupí školní pěvecký sbor Sovičky a během „sovího koncertu” výběrem písní připomenou celých 100 let.

Dojde i na vysazení památného stromu, jakého a kde ponecháme zatím jako překvapení.

Součástí oslav bude i charitativní sbírka pro Světlušku, se kterou jsme spolupráci nepřerušili ani před Vánocemi a podpora pro nevidomé ve Dnech Světlušky bývá tradičně součástí pochodu. Poděkování Újezdu vyjádří svou přítomností na oslavě osobně paní ředitelka G. Drastichová.

Eva Danielová, Újezdské muzeum

 

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Babiš, mafiánských vazeb a vztahů

Babišovo „zaklekávání“ na živnostníky udělalo ze státu nepřítele. A není se čemu divit…

“Konec neskutečné buzerace státu po 7 letech. Dnes to skončilo. Vyhráli jsme. 7 let strachu, beznaděje, utracených peněz za advokáty. To je dýl, než trvala druhá světová válka. Zničené nervy, ...