Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Obrazem: poprava dubů Klánovického lesa

První březnový týden v roce 2015 padlo a ještě padne dalších minimálně šest dubů  ve zvláště chráněném území NATURA 2000 a u klánovického nádraží. Nad rámec povoleného kácení provedeného v roce 2014 si je vyžádala Správa železničních cest jako preventivní bezpečnostní opatření. A správci lesa – Lesy ČR a Lesy hl.m.P. –  povolili…K čemu jsou zákonem daná řízení a nekonečná dohadování, v nichž se dobrovolníci snaží minimalizovat škody způsobené megalomanskou stavbou? k čemu jsou přísné mantinely EIA? Chvíle spolehnutí se na dodržování učiněných dohod, chvíle bez nekonečného „občanského“kontrolování a dotazování – a staleté duby jdou k zemi. Potichu a rychle. Úředně povolená poprava.
Zita Kazdová, Újezdský STROM

Už to vlastně byla jen ořezaná torza stromů.
To ořezali den před tím
Po dněšku  zbyly jen pařezy
Byl sem tam na celé dnešní kácení
Jeden ze stromů byl opravdu uvnitř poněkud nahnilý
ale nemyslím si že by kdy spadnul
ty ostatní silné krásné stromy
by asi nespadly nikdy.
Petr Tomaides, 5.3.2015

Související příspěvky