Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Kulturní mozaika v pátek 6.3.2015

Hrady a zámky objevované & opěvované
Mimořádná příležitost vidět pohromadě a v souvislostech předměty, které patří k největším pokladům naší historie (relikviář svatého Maura, Mistra Theodorika, Braunova socha Pýchy z Kuksu, deník K. H. Máchy… je jich tu prý na 600 kousků). POZOR! výstavu navštěvují i školy a vůbec je o ni zájem. Včetně víkendů. (Jízdárna Pražského hradu – do 15.3.2015)

Otevři zahradu rajskou – Benediktini v srdci Evropy 800-1300
250 vzácných exponátů svezených k této příležitosti z „celé“ Evropy k výstavě raně gotického umění, nahlíženého optikou benediktinského řádu – u nás dosud nevídané! (Valdštejnská jízdárna – do 15.3.2015.)

Všechno je jinak
Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová a astronauti z NASA. Sochařský cyklus; fotografie a kresby Barbory Šlapetové + premiéra dvou dokumentů Jana Svěráka – to vše pospolu z jejich společné cesty mezi poslední přírodní lidí na Nové Guiney. (Míněno také jako pozvánka pro TY, kteří si doposud cestu do Centra současného umění – DOX nenašli / Poupětova 793, Holešovice/) – od 13.3.  do 17.8. 2015

V KOLÍNĚ: Poklady starého Egypta – sbírka arcivévody Josefa Ferdinanda Toskánského
– výstava představuje na 100 unikátních sbírkových předmětů staroegyptské provenience ze všech míst hlavních objevů učiněných ve 2. polovině 19. století – pro ty, kteří nemohou do Kolína, tak na Internet: Archiv ČT podle abecedy; Toulavá kamera; pořad ze dne 22. února. (Expozice: Dvořákovo muzeum pravěku /drobná souvislost: MUDr. František Dvořák byl zakladatel muzejních archeologických sbírek a bronzová plaketa u vchodu je od Vl. J. Hnízda, který má zrovna v Kolíně výstavu ke 100. výročí narozenin/ Nová farní škola Brandlova 35 – v areálu chrámu sv. Bartoloměje – do 31.5.2015.)

Kino v klánovické Besedě bude 25. 3. 2015 hrát francouzský film Co jsme komu udělali a protože na ten den nemohu do Besedy, našel jsem si film – krom Besedy už ho jinde nehrají – v kině MAT, nejmenším
kině v ČR a tak jsme šli. (À propos: tohle naše oblíbené art kino má v březnu na repertoáru 17 filmů – 5 z
nich je nepřístupných; 10 nevhodných do 12 let /včetně mnou vřele doporučovaného/ a konečně jeden! –
Století Miroslava Zikmunda – je mládeži přístupný. O lecčems to vypovídá, není-liž pravda – o těžkém
dětství, o filmografii, potažmo i o současnosti.) Ale k nastalé radosti – móc dobře jsme udělali, smáli jsme
se a tekly nám slzy dojetím. Tak schválně – a co VY na to řeknete?!

Do kina a na výstavy v Praze a blízkém okolí nás dnes pozval Petr Mach.

Související příspěvky