Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Nulová kontinuita a nezájem o občany? Zachraňte Hodkovskou !

Zápis z veřejného projednání Hodkovské ulice z 14.3.2013 v závěru uvádí, že „Občané se přiklonili ke změně projektu ve prospěch zachování obousměrné ulice bez chodníků v charakteru klidové zóny (včetně zklidňovacích prvků), s trvalým povrchem dle rozhodnutí odborníků s co nejvyšší dobou životnosti (spíše asfalt než zámková dlažba kvůli častým změnám teplot v zimním období v bezprostřední blízkosti lesa)“

Vhodné řešení předpokládá i Dopravní generel, schválený Zastupitelstvem MČ P21 v roce 2013, Veřejné formum 2014 i průběžné informace od bývalého starosty RNDr. Roušara o postupu jednání s přísliby z Magistrátu, který má být investorem opravy Hodkovské. Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na webu obce.

Nyní bez výstrahy, natož řádného projednání, statují obyvatelé v nesmylném, občany odmítnutém a funkčně překonaném „vlásenkovském“ řešení z roku 2009, z jehož realizace se raduje snad jen stavební lobby. Řečeno s Cimrmanem – jde sice o řešení asi dražší, zato s menším efektem. Navíc v rozporu se schváleným dopravním generelem a jeho uskutečnění by způsobilo těžko řešitelné budoucí problémy .

Proč se najednou vracejí nesmyslně řešené chodníky, které neumožní obousměrný provoz pro cyklisty? Proč se má zrušit potenciálně nejlepší rozsáhlý prostor na rekreační inline ve styku lesa a MČ? Proč se má zatěžovat rozpočet MČ údržbou nesmyslného chodníku od nikud nikam, proti kterému místní protestují? Nechybí nám snad pořádné a opravdu potřebné chodníky jinde? Napřiklad naproti 1. mateřské škole ?

Komise životního prostředí ( KŽP) v minulém období podpořila mnohem vhodnější řešení oddílného zpracování povrchové vody z komunikace Hodkovská a vnímala i volnočasový potenciál lokality. Nynější KŽP návrat zpět k roku 2009 vůbec neprojednala…

Již naší tátové nás učili „dvakrát měř a jednou řež“ . A v životě jsme jim mnohokrát dali za pravdu. Proč se nyní „bez měření“ vrháme do náruče stavební lobby? Zachraňme Hodkovskou, zachraňme nejvhodnější možný prostor pro vybudování in line povrchu v naší MČ, zachraňme kontinuitu smyluplných plánů projednaných s veřejností. Zachraňme Újezd návratem na cestu zodpovědného rozvoje.

– zpracováno na základě podnětů obyvatel Hodkovské a zastupitelského mandátu, Otevřený Újezd – Ing.Michael Hartman,
únor 2015

článek pro ÚZ 3/2015 přetiskujeme se souhlasem autora

v tématu budeme pokračovat

Související příspěvky

3 komentáře

 • Michael Hartman

  Dobrý den, díky za zájem o situaci. Problém je, že nejen vy, ale návrh v jeho celku nezná nikdo.
  Radnice na dotazy občanů slíbila veřejné projednání do 14 dnů, ale termín nesplnila a svolat jednání dosud nestihla.

  Vycházím tedy z toho co již víme, například, že část Hodkovské podle projektu z 8/2009 již stojí. Její foto je dokonce součástí Dopravního Generelu MČ Praha21 (posílám pro lepší orinetaci užitečný odkaz – http://www.praha21.cz/stranky/173-aktualita/3077-novy-dopravni-generel-a-cyklisticky-generel-v-mc-praha-21.html?highlight=WyJnZW5lcmVsIl0=). Dále je mi znám názor p. Hovorky, který za PČR povoluje řešení dopravy. Při jenání, které jsem měl ohledně zprůjezdnění pro kola v jednosměrné ulice Rápošošvské směrem ke škole, které kvůli šířkám nedopadlo, bylo mimo jiné také sdělěno, že stejné to má být i v ulici Hodkovské pokud bude řešena tak jako první provedený úsek.

  Čekal jsem, že v reakci na zde uvedený článek zaslaný do redakce Zpravodaje, se na mne někdo z MČ obrátí a situaci vysvětlí, článek třeba doplníme, upřesníme, zěmíme.. atd. Nic se ale nestalo. Vyšel dokonce bez dalších informací vedení MČ o dané věci.

  Vypravil jsem se tedy na OMI (Odbor Majetku a Investic) zjistit, co ví, když vedení obce nereaguje. Ejhle, je tu starý projekt z roku 2009, mírně doplněný o zelené proužky při výběrovém řízení MHMP na dodavatele. Źe mně to nanapadlo jít rovnou na OMI.

  Má být vybudován
  – široký chodník (cca 2,9 m) , který bude podél plotů domů je dimenzován také pro jízdu na kolech (toto jsem dříve nevěděl. je to lepší než nic, i když ne zrovna nejchytřejší řešení, na čemž jsme se schodli i s šéfem OMI).
  – ve zbývajícm prostoru silnice ovšem nebude možná jízda v obou směrech a není řešeno (předpokládáno) ani parkování místních. Radnice prý se prý chce snažit to nějak změnit, ale dohodnuto není nic.

  Úřad MČ prý uvažuje o: – možnostech zkusit obojsměrnost pro kola i na vozovce projednat s policií (zatím ale s ní nejednali), – zkusit zabrat kousek lesa kvůli rozměrům (žádné řízení o tom ale neběží a tato věc je velice obtížná), – zkusit prosadit parkovací místa (zatím se nic nedomluvilo)….

  Bohužel, zatím tedy vše bez oficiílnch vyjádření dotčených atd. tj. shrnuto a podtrženo: Téměř stavíme. Je vybrán dodavatel. O tom, co nám ale řešení umožní nevíme najisto nic. Skoro mi to připmíná Polyfinkční dům, kde také měla být podle tehdejších radních pošta a lekárna a ,,, a…, a nakonce vzniklo břemeno pro rozpočet obce s omezenou využitelností.

  Bývalému starostovi za Otevřený Újezd (Pavel Roušar) bylo slíbeno, že změna půjde. Nechtěl bych, abychom odstřelili Hodkovskou jenom pro to, že někdo na MHMP si nově houkl a úředníkům spadly gatě.

  Je možné, že to jinak skutečně nejde, ale nechť se pak se veřejně deklaruje, že MHMP nedokáže projekt schválený roku 2009 (!) přízpůsobit změnám reality za víc než polovinu dekády, a to ani odborně vypracovaným dopravním generelům a požadavkům občanů. A že se místo řešení věší MČ bulíky na nos, slibuje akceptovat průběžné změny a když přijde na věc, skutek utek.

  Není možné obětovat místní obyvatele a celou Hodkovskou jako šanci pro MČ na kvalitní řešení nejdelší hrany lesa jen tak, a říkat, že to tak vlastně nakonec chceme. A přitom ani nevíme jak to vlastně bude.
  Minimálně by mělo nově proběhnout veřejné projednání o změně, pokud předchozí veřejné projednání slíbilo něco jiného a MHMP také.

 • zviratka a petrovsti

  A když už se odkazujete na web obce, můžete pro lepší orientaci rovnou i zadat odkaz na zmiňované údaje?

 • zviratka a petrovsti

  Neznám ani jeden návrh. Ale přes to – proč by se mělo znemožnit cyklistům projíždět ulicí obousměrně, v případě vybudování chodníků? A proč by se nedala ulici využívat k in-line bruslení, když budou i chodníky?