Úvodní stránka 30 DOPORUČUJEME 30 Nový pohled na děje v přírodě. Pohled inteligentního designu

Nový pohled na děje v přírodě. Pohled inteligentního designu

Eric Cassell se více než čtyřicet let zabýval navigačními systémy v letadlech a pracoval jako inženýrský poradce pro NASA a Federální úřad pro letectví Spojených států.

Ve své knize Algoritmy u zvířat (Animal Algorithms, Discovery Institute, Seattle, WA, 2021) zkoumá navigační systémy u zvířat, zejména ptáků, želv a hmyzu.

Klade si otázku, jak je možné, že tyto navigační schopnosti zcela bez problémů konkurují nejlepším systémům vyvinutým člověkem.

Cassell se ve své knize zaměřuje na chování motýla monarchy…
Také včela medonosná je dle Cassella expertem v navigaci…
Naprosto mimořádné navigační schopnosti vlastní rybák dlouhoocasý…

V těchto souvislostech se nabízí zásadní otázka, jak mohly tyto mimořádné schopnosti u motýlů, včel a ptáků vzniknout pomocí neřízených evolučních procesů v důsledku náhodných mutací (chyb) v genetickém materiálu.

 

Jeden z příkladů takové kombinace byl podrobně prostudován u druhu pouštních mravenců…

V závěru své knihy Cassell shrnuje hlavní principy teorie inteligentního designu. Ukazuje na skutečnost, že nejlepším vysvětlením pro vznik komplexního naprogramovaného chování u zvířat je právě působení vědomého inteligentního činitele, který má předvídavé a inženýrské schopnosti.

Komplexní naprogramované chování jako navigace, migrace či „farmaření“ velmi zřetelně ukazuje na účelnost těchto procesů. Cassell poukazuje na skutečnost, že dnešní naturalisticky orientovaná věda je doslova poznamenána strachem před myšlenkou o účelnosti, existenci designu či konečné příčiny v přírodě. Mluví o tzv. teleofobii (strach z existence cíle) ve vědě…

 

Doporučujeme celý článek Štěpána Ruckiho, 23. 10. 2022:
Algoritmy u zvířat jsou dalším příkladem inteligentního designu v přírodě

Podrobnosti o uživateli Zita Kazdová

MUDr. Zita Kazdová dobrovolnice v neziskovém sektoru, původní povolání stomatolog Přemýšlejme globálně, čiňme se lokálně – naše okolí i svět zázračně prokouknou!

Odeslat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude publikována. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Pozvání na festival Den architektury od 29. září do 5. října 2023