První zprávy z Veřejného fóra 2016 v Újezdě nad Lesy. Zapojte se do vytváření Pocitové mapy Újezda!

Páté Veřejné fórum MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy zaplnilo sál Level ve středu 20.4.2016. V úvodním patnáctiminutovém shrnutí seznámil místostarosta Pavel Roušar ( OÚ) všechny přítomné se zpracováním podnětů ze čtvrtého fóra, které se konalo v netradičním termínu až na konci roku 2015.  U sedmi pracovních stolů s tématy územní rozvoj, doprava, životní prostředí, občanská vybavenost, školství, volnočasové aktivity, sociální a zdravotní oblast a u osmého stolu „mládežnického“ pak zadávali občané, mezi nimiž byli i přítomní členové komisí, své podněty, které považují za důležité a žádají MČ o jejich řešení. Odbornými garanty a zapisovateli u jednotlivých stolů byli jako vždy vedoucí, či referenti příslušných odborů úřadu. Po sepsání podnětů pak každý mohl přidělit svůj prefernční hlas dvěma problémům u každého stolu. S výsledkem seznámili přítomné zástupci každého stolu a po sestavení seznamu problémů, které byly tímto procesem vyhodnoceny jako nejdůležitější, mohl každý opět uplatnit svou volbu a označit své dva favority. Tímto způsobem vzniknul seznam 10 TOP Veřejného fóra 2016.

Dalším kolem bude ověřovací elektronická anketa, aby se na vytipování nejdůležitějších úkolů mohli zapojit i občani, kteří do Levelu nedorazili. K nejpalčivějším problémům pak MČ uspořádá samostatné Kulaté stoly, opět s pozváním všem občanům. Po zmatcích, bezradnosti a jakési selektivní „PROSTĚ demokracii “ loňského roku se proces veřejných projednávání vrací ke skutečným postupům MA21, které nabízejí maximální možnou transparenci a zapojení lidí do rozhodování radnice a úřadu.

Novinkou letošního Veřejného fóra bylo zadání tzv. Pocitové mapy Újezda nad Lesy. „…Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. ..“, informuje Mgr. Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz

Pokud jste nestihli mapu označkovat na Veřejném fóru, učiňte tak elektronicky na adrese:
http://pocitovamapa.nszm.cz/praha21-2016/

Pátým újezdským Veřejným fórem provázela starostka Karla Jakob Čechová ( TOP09)  a Bc. Iva Hájková. Iva Hájková tentokrát již bohužel ne jako pracovnice našeho úřadu, která v letech 2012 – 2014  v Újezdě pomáhala zavádět principy dobré správy ( místní Agendu 21 a související  procesy zapojování občanů do rozhodování), ale jako zástupce Národní sítě zdravých měst ( NSZM).

Veškeré výstupy  z Veřejného fóra 2016 nyní zpracovává úřad a budou (doufejme) postupně umisťovány na webu MČ, odkud je budeme přebírat. Dílčí informaci, aktuální k uzávěrce čísla, přinese též květnový Újezdský zpravodaj. AKTUALIZACE: 10P a ověřovací anketu najdete v článku z 10.5.2016 ZDE.

Poznámka na závěr. Zatímco například děti u „mládežnického“ stolu soustředěně pracovaly a velmi aktivně se zapojovaly, někteří přítomní zastupitelé, politici a členové komisí, pojali veřejné  setkání s občany jako hlasité soukromé diskusní kroužky. Děti a ostatní občané jen zírali…

text a foto: Zita Kazdová
zdroj: VF 2016, NSZM

Logo: Místní agenda 21

MČ Praha 21 Újezd nad Lesy je členem prestižní skupiny Zdravé město a MA21 od r. 2012, info NSZM  ZDE.

Související příspěvky