Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

NÁZOR: Projekt „Kavris“ v Klánovicích – otazníky nad plánem bývalé klánovické radnice

V Klánovicích to zase vře

Poslední číslo Klánovického zpravodaje 1-2/2019 bylo věnováno projektu „volnočasového areálu“, na který bývalá klánovická vládní garnitura dostala pětimilionovou dotaci. Po zhlédnutí jednání zastupitelstva na internetu https://www.youtube.com/channel/UCXA4PBpYQyGUauDhpkF2XCA/live a po přečtení Klánovického zpravodaje, kde z nepochopitelného důvodu poslední slovo dostala zase všudypřítomná bývalá místostarostka Martinová, považujeme za nutné korigovat budovatelské nadšení zástupců bývalého vedení Klánovic a vrátit je do reality.

Je jasné, že projekt se zrodil narychlo ve špatné chvíli, nejspíše z popudu bývalého radního hlavního města Prahy Petra Dolínka (ČSSD), který ve své době rád rozdával dotace pro sport. Klánovice ve své touze získat jakýkoli grant, který byl zrovna k mání, se přihlásily a jako i další městské části v Praze dotaci také získaly. Na vybudování „hřiště“ vytipovaly a poskytly lukrativní pozemek zvaný „Kavris“, se kterým se v minulosti počítalo pro „dům seniorů“ nebo podobný projekt. Dle jedné „odborné studie“ byla pro aktivity seniorů naopak doporučena část Přímského náměstí. Zde je první věc, která není jasná…

Kdo zná Klánovice, ví, že již tradičně se v Klánovicích na Přímském náměstí konají různé aktivity docela hlučné, spojené s veselicí a sportem, jako jsou filipojakubské veselice s vatrou nebo sáňkování a jiné zimní radovánky. Naopak pozemek „Kavris“ se nachází v zástavbě, a je v blízkosti lesa, který vybízí k příjemným procházkám. Proč se bývalá klánovická garnitura rozhodla provést takovouto rošádu, nám není dosud zcela jasné. Protože to říká „odborná studie“? Ale jaká?

Na stránkách MČ Praha-Klánovice je studie z roku 2015 s názvem „Ekonomicko-technické posouzení vhodnosti pozemků pro výstavbu Domu Seniorů„. Studie je korektní a skutečně nedoporučuje pro dům seniorů pozemky na „Kavrisu“, jenže z toho důvodu, že zadavatel, tj. naše tehdejší rada zadala požadavek firmě Engineering servis, která studii zhotovila, že chce postavit VELKOKAPACITNÍ dům seniorů, který se na Kavris prostorově nevejde. Samotná pí Martinová, říká, že nechce „megalomanský“ dům důchodců. Ale jestli domov důchodců, nebo cokoli podobného, nemá být „megalomanským“ projektem, odpadá hlavní důvod, proč studie doporučila přemístit „domov důchodců“ na Přímské náměstí.

Současný radní pro sport, Petr Soukup, neskrývá svoji rozpačitost ohledně projektu „volnočasového areálu na Kavrisu“, když připomíná, že pozemek je dost daleko od školy a školky. Zdá se proto, že pokud by klánovická mládež chtěla areál používat, bylo by to spíše přes víkend, nebo pozdě odpoledne. Nebo snad večer?… Bez osvětlení? S touto otázkou je spojena i další okolnost: mají Klánovice dostatečné finance, aby se mohly v budoucnu věnovat údržbě a správě areálu? Dle pí Martinové ano (KZ 1-2 2019, str. 5). Dokonce mluví o nějaké „kalkulaci“ provedené v červnu loňského roku, o které zaměstnanci úřadu neměli tušení (pí Martinová však ubezpečuje, že je k dispozici pro „jakékoli dotazy“).

Dulcis in fundo, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy spatřil, že „stávající koeficient zeleně je o 0,02 nižší, než je v místě umístění stavby požadován“ (což je cca 90m2). Paralelně se spolek Újezdský STROM jako řádný účastník řízení odvolal proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha-Klánovice ve správním řízení o povolení kácení dřevin a to proto, že byl zkrácen na právech účastníka seznámit se s podklady a vyjádřit se k nim před vydáním rozhodnutí.

Klánovická ODS vše bagatelizuje a podle svého chápání reality, tedy že vše se dá „domluvit“ v zákulisí a mimo standardní zákonný postup, na klánovickém zastupitelstvu dokonce vyzvala současné vedení, aby u Újezdského STROMu „lobovalo“ (sic!). Ale nikdo ze současného vedení Klánovic nechce podporovat praktiky staré ODS, kde se mnohé řešilo netransparentně, často obcházením zákona a dalšími klientelistickými praktikami, které by měly dávno patřit minulosti.

Že projet Dolínek-Martinová-Polák nebyl dobrý nápad, snad je už dost jasné. Ale proč ODS (a pí Martinová) za něj tak urputně bojují? Opravdu věří, že se na „Kavrisu“ bude pravidelně a hojně sportovat? Opravdu věří, že když Klánovice dají k dispozici lukrativní pozemek a další finance, bude klánovická mládež šťastnější? Těžko. Spíš se nám zdá, že urputnost vychází z toho, že pokud Klánovice projet odmítnou, bude to další důkaz, že „efektivnost“, o které neustále mluvila bývalá koalice, byla pouze mediální prezentací pro nic netušící klánovické občany. Mohlo by se vyhlásit referendum, kde by se komunita vyjádřila, jestli chce poskytnout svůj pozemek v hodnotě kolem 40 mil. Kč na hřiště, nebo ne. Ale je také pravda, že není dobré, aby se dotace vracela, když už ji MČ získala. Navíc, pokud by Klánovice odmítly vybudování volnočasového areálu, musely by vrátit celou dotaci, včetně částky cca 700.000 Kč, které byly již utraceny, což by pro obec, která má relativně malý rozpočet, jaký mají Klánovice, nebylo příjemné.

Je nějaké řešení?

Optimální ne. Přijmout projekt tak, jaký je, je nejen nemožné, jelikož jsou stále platné námitky účastníků správních řízení, ale je i zřejmé, že celá původní koncepce vycházela z mylných předpokladů. Vrátit dotaci by bylo finančně náročné a také by to nebyl dobrý signál, který by obec vyslala hlavně směrem k Magistrátu hl. m. Prahy. Promyslet, projednat a upravit projekt s ohledem na skutečné potřeby veřejnosti a také na budoucí náklady spojené s provozem a údržbou hřiště, které ponesou Klánovice, se zdá být v dané situaci jediným možným řešením. Času je velmi málo, vše musí být dokončeno do konce letošního roku. Držme si palce.

Giuseppe Maiello – Čas na změnu
únor 2019

Klánovický zpravodaj 1-2/2019 k tématu „Kavris“ oslovil pana Slavomíra Jaroše – opozičního zastupitele za ODS, Ing. Petra Soukupa – současného radního za STAN a Ing. Janu Martinovou – bývalou místostarostku za Klánovice Spolu, které do současného zastupitelstva již nekandidovalo. Překvapivě scházejí fakta od Úřadu MČ Praha – Klánovice a jasné společné zadání pro vyjádření názoru oslovených. Škoda…

Celý KZ 1-2/2019 ke stažení: Klanovice_1-2_2019_06 web

Související příspěvky