Návrh vlakového jízdního řádu 2024/2025 k připomínkování do 30. června 2024

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2024/2025 je vydán Správou železnic, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.


Kompletní jízdní řády Návrhu po jednotllivých tratích (v PDF) na stránkách Správy železnic:

https://www.spravazeleznic.cz/navrh-jizdniho-radu-na-rok-2025

 

Připomínky zasílejte nejpozději do 30.6.2024 na adresu:

zřetelně označte Připomínka k Návrhu JŘ SŽ 2024/2025” (nejlépe jako předmět e-mailu).

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s.; KŽC Doprava, s.r.o.; ARRIVA vlaky s.r.o. a dalším).

Zdroj:

obrazek.png

 

Náhledový obrázek: ilustrační, zdroj ROPID

Související příspěvky