Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Regulace parkování v Úvalech již od 1.srpna 2015

Předáváme informaci pana starosty z obce Úvaly:Regulace parkování v centru Úval bude spuštěna od 1. srpna 2015!
Co se změní?
V ulici Husova a na Náměstí Arnošta z Pardubic budete moci v době od 7:00 do 17:00 zaparkovat maximálně na 2 hodiny, pak musíte odjet, jinak se dopustíte pokutovatelného přestupku. Dobu zaparkování označíte na parkovacích hodinách, které umístíte za čelní sklo vozidla. Výjimku budou mít držitelé parkovacích karet – rezidenti v dané oblasti.

V ulici Husova bude šikmé stání směrem od závor dolů nahrazeno stáním podélným.
U přechodů pro chodce v Husově a na Náměstí Arnošta z Pardubic přibydou betonové monobloky za účelem ochrany chodců.

Kdo si může požádat o parkovací kartu neboli kdo je rezident?

O parkovací kartu si může na městském úřadě požádat každý občan nebo firma, kteří v dané lokalitě buď bydlí (trvalý pobyt, nájemní smlouva), mají sídlo nebo provozovnu.

Jaká bude cena parkovací karty?

První vozidlo bude zpoplatněno částkou 500 Kč ročně, druhé částkou 3 000 Kč ročně (5 000 Kč ročně u firemních karet) a třetí a další vozidla částkou 15 000 Kč ročně. Osoby zdravotně postižené a starší 65 let budou mít slevu 50% z ceny.

Kde parkovací hodiny získáte?
Parkovací kotouče bude možné vyzvednout zdarma na městském úřadě, budou je mít k dispozici obchodníci v centru. Parkovací hodiny lze jinak zakoupit v papírnictvích, na internetu atd.

V tuto chvíli předpokládáme, že takto nastavená regulace parkování bude běžet do konce roku, kdy předpokládáme první vyhodnocení a případné modifikace systému podle toho, jak si je vyžádá praxe.

Prosíme, abyste tuto informaci dali na webové stránky svých obcí a městských částí. Děkujeme

Bližší informace Vám poskytne odbor dopravy našeho městského úřadu (Petr Matura, telefon 734 172 580, petr.matura@mestouvaly.cz)

S pozdravem

Petr Borecký
Starosta

Město Úvaly
Riegrova 897
250 82 Úvaly
Tel: +420 281 091 521
GSM: +420 739 344 588
www.mestouvaly.cz

Source:: http://www.praha21.cz/aktuality/5262-regulace-parkovani-v-uvalech-jiz-od-1-srpna-2015

Související příspěvky