Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Místní rozvoj – společně nebo bez občanů?

Společnost pro trvale udržitelný život  ( STUŽ)  zve veřejnost na diskusní seminář na téma

Komunitně vedený místní rozvoj a komu patří – venkovu, nebo městům ?
 v úterý 2. června 2015 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Co vlastně znamená tato možnost pro obyvatele měst a obcí ?
Budou starostové a zastupitelé ochotni být občanům na svém katastru více partnery, než reprezentanty ?
Dokáže česká veřejná správa využít možnost, kterou jí dává Evropská unie v období 2014 – 2020 ?
Jak využít program CLLD – Community Led Local Development?

Úvod do problematiky
Ing. Roman Haken z Evropského, hospodářského a sociálního výboru v Bruselu
– zpravodaj stanoviska „Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti
2014 – 2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí“.

K diskusi jsou přizváni:
zástupce Ministerstva místní rozvoj v roli koordinátora regionální politiky a metodiky místního rozvoje,
zástupce Místní akční skupiny – praktický pohled využití předchozího programu LEADER na venkově pro období 2007 – 2013,
zastupitel městského obvodu hl.m. Prahy – představitel zájmu o budoucí využití CLLD pro místní rozvoj ve městě,
zástupci Svazu měst a obcí, Asociace krajů, Sdružení místních samospráv
– odborné a členské platformy samosprávy, která k využití CLLD musí poskytnout souhlas na svém katastru.

Moderování:
Pavel Šremer,  STUŽ

VSTUP VOLNÝ

Související příspěvky