Ne všechno funguje ... Víme o tom a pracujeme na nápravě. Děkujeme za pochopení.

Jednou větou z Klánovic v úterý 26.5.2015

Klánovice k datu 26.5.2015:
MČ Praha Klánovice vyhlašuje veřejnou výzvu na místo referenta výstavby ÚMČ Praha 9 – Klánovice, písemné přihlášky k rukám tajemnice ÚMČ do 12.6.2015, kvalifikační předpoklady a rámcová pracovní náplň ZDE;

k záměru odprodeje pozemků ve správě MČ Praha – Klánovice společnosti CPI Reality a.s. za účelem majetkoprávního sjednocení a zachování dosavadní funkce občanské vybavenosti se může veřejnost vyjádřit do pátku 5.6.2015, záměr s parcelními čísly dotčených pozemků je na úřední desce a na webu ZDE;

z květnového Klánovického zpravodaje ( na webu obce ZDE) vybíráme:
poděkování starosty Ing. Horníčka za tradiční úklid Klánovického lesa s přáním, „aby stav lesa byl pro nás stejně důležitý, jako stav naší obce“ na str.2;
informaci o využití získané dotace  4 miliony z Hl. m. Prahy na rozšíření a modernizaci školy od radní Ing. Jany Martinové v Otázkách a odpovědích na str. 3;
Téma měsíce věnované konci války v Klánovicích, včetně velmi zajímavého rozhovoru s PhDr. Schmidtem, Čestným občanem Újezda nad Lesy, o německém korzu v Klánovicích, přezdívaném „malý Berlín“, o násilné výměně předválečných židovských obchodníků a továrníků v klánovických vilách nejprve za nacistické okupanty a po válce za komunisty, či o bojích, lynčích a mrtvých konce války na str. 4 – 5;
„Co se mi líbí na klánovické škole ( když už tam musím chodit)“ od Anny Valešové z 5. B na str. 9;
informaci o projektu „Obnova klánovických hodin“ od Klánovice SPOLU na str. 11
a pozvání na tradičně dobré pivo a opět dobré jídlo do restaurace Olymp na str 20;

Do Klánovic se těším! říká Petr Nárožný v rozhovoru pro Klánovický zpravodaj na str. 8: pan Nárožný se stává patronem letošního sochání pro Hedviku a host připravované besedy – nenechte si ujít Setkání s Petrem Nárožným v pondělí 1.6.2015 od 19 h v KC Nová Beseda!

program KC Nová Beseda, včetně veselého hororu „Záhada starého skladiště“ v podání dramatického kroužku ZŠ Klánovice, či večírku pro dámy 4. LADIES NIGHT najdtete ZDE a nezapomeňte na klánovický Svátek sousedů v pátek 29.5.2015!

5065f83ce75f852a277db3c2ccab73b6_svatek sousedu 2015

 

Související příspěvky