Městský soud v Praze zamítl žalobu SPIRIT FINANCE

Dne 15. 11. 2017 byl Městským soudem v Praze vydán rozsudek č.j.: 11Co 281/2017 – 348, kterým Městský soud v Praze jako odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci soudního sporu MČ Praha 21 a Hl. m. Prahou se společností SPIRIT FINANCE a.s., kterým byla zamítnuta žaloba žalobce SPIRIT FINANCE a.s. na vyplacení finanční částky cca 62 milionů Kč. MČ Praha 21 byly rozsudkem současně přiznány náklady odvolacího řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu nyní může žalobce podat dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, a to ve lhůtě 60 dní ode dne doručení rozsudku. O dalším vývoji Vás případně budeme informovat.

Source:: http://www.praha21.cz/tiskova-zprava/6306-mestsky-soud-v-praze-zamitl-zalobu-spirit-finance

Související příspěvky