Dolní Počernice k černým skládkám biodpadu

  • ČERNÉ SKLÁDKY BIOODPADU

Na území naší MČ (Dolní Počernice) se s příchodem sezónní údržby zahrad opakuje stálý problém se vznikem černých skládek bioodpadu. Nezodpovědní občané běžně odkládají bioodpad ze svých zahrad (posekaná tráva, listí, padané ovoce, větve, zemina apod.) na cizí pozemky, které jsou zejména ve vlastnictví obce, města a státu (pole, příkopy, lesíky apod.) či soukromých majitelů. Upozorňujeme, že kromě vzniku nevzhledných hromad, v nichž dochází ke špatnému kompostovacímu procesu a pomalému rozkladu, svým nezákonným jednáním způsobují znečištění cizího majetku a vystavují se postihu až do výše 50 tis. Kč.

Upozorňujeme všechny občany, že pro likvidaci bioodpadu mohou využít tyto možnosti:

Žádáme občany, aby k likvidaci bioodpadu přistupovali zodpovědně z hlediska osobní, občanské i společenské odpovědnosti.

zdroj: MČ Praha – Dolní Počernice

 

Zobrazování obrázku

 

 

Související příspěvky