MČ Praha – Koloděje nesouhlasí s plánovanými dopravními opatřeními v souvislosti s rekonstrukcí Českobrodské v Běchovicích a stavbou kanalizace v Újezdě nad Lesy

Vážení občané,

v souvislosti s dopravními omezeními uvedených staveb zastupitelstvo na dnešním jednání ZMČ Praha – Koloděje (2. 3. 2018) jednak vyslovilo nesouhlas s plánovanými dopravními opatřeními a jednak rozhodlo o podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (včetně návrhu na vydání předběžného opatření), které se týká předmětných uvedených dopravních omezení.

Na základě častých telefonických dotazů a na základě diskuse s občany na jednání zastupitelstva doporučujeme Vaše písemné stížnosti adresovat na:

TSK a.s. – Ing. Petr Smolka, generální ředitel: petr.smolka@tsk-praha.cz

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku: jiri.mayer@tsk-praha.cz

ÚMČ Praha – 21, odbor dopravy – Tomáš Svoboda, vedoucí: tomas.svoboda@praha21.cz

Jan Slezák, radní pro dopravu: jan.slezak@praha-21.cz

MHMP – Ing. Jan Heroudek, vedoucí odboru dopravních agend: jan.heroudek@praha.eu

Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu: petr.dolinek@praha.eu

MČ Praha – Koloděje 2.3.2018, obecní web zde

 


Zdroj: MČ Praha – Koloděje,  Vl.Šafrová

Předchozí informace k tématu v ON:

10.10.2017: Zkušební provoz kruhového objezdu v Kolodějích

7.12.2017: „Kruháč“ v Kolodějích: stále provizorium, parametry trvalé stavby jsou zatím neznámé

28.2.2018: Kolodějský „kruháček“ v újezdském chaosu

 

Informace a aktualizace, týkající se dopravy, nejdete v ON v rubrice DOPRAVA.

Související příspěvky